Формування конкурентоспроможного ландшафту на ринку освітніх послуг україни

  • Г. Г. Гусєва
Ключові слова: вищі навчальні заклади, конкурентоспроможність, стратегія, ринок праці, підготовка фахівців та викладачів

Анотація

У статті проведено аналіз існуючих стандартів для Вищих навчальних закладів в Україні та наслідки використання таких стандартів на ринку праці. Обґрунтовано необхідність урахування потреб ринку праці при плануванні підготовки фахівців та викладачів ВНЗ як стратегії формування конкурентоспроможності ВНЗ та поліпшення освітнього ландшафту в Україні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Иноземцева В. В. Повышение качества труда преподавателя как фактор обеспечения конкурентоспособности вуза // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 5. – С. 107–113.

Гулович М. М. Формування іншомовної компетенції студентів як необхідного фактору академічної мобільності [Електронний ресурс] / М. М. Гулович // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : збірник наукових праць. – Вісник НТУ «ХПІ». – 2012. – № 32. – Режим доступу : http://archive.kpi.kharkov.ua/ View/25660.

Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – 2014. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws.

Носова О. В. Конкурентоспроможність підготовки фахівців вищими навчальними закладами відповідно до вимог ринку праці / О. В. Носова, О. С. Маковоз // Інформаційні технології в освіті.
– 2011. – № 9. – С. 99–104.

Организация международной деятельности ВУЗа / [под ред. Д. Г. Арсеньева, А. М. Алексанкова]. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2008. – 165 с.

Статистична інформація [Електронний ресурс] / Держ. ком. статистики України. -Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
Опубліковано
2017-09-22
Як цитувати
Гусєва, Г. (2017). Формування конкурентоспроможного ландшафту на ринку освітніх послуг україни. Наукові записки кафедри педагогіки, (39), 58-62. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9245
Номер
Розділ
Статті