Особливості використання модальних дієслів як засобу вираження проблематичності дії у формуванні англомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів іноземної мови

  • О. А. Горовенко
Ключові слова: майбутній учитель англійської мови, англомовна комунікативна компетентність, модальні дієслова, проблематичність

Анотація

У статті розглянуто особливості використання модальних дієслів із значенням проблематичності дії; доведено необхідність їх використання під час формування англомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів іноземної мови

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бонк Н. А. Учебник английского языка. В 2-х ч. / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. – Ч. 2. – М. : «ДЕКОНТ+»; «ГИС»; «Арий», 2007. – 511 с.

Каушанская В. Л. Грамматика английского языка / В. Л. Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. Кожевникова и др. – [7-е изд.]. – М. : 2000. –– 319 с.

Крылова И. П. Грамматика современного английского языка: Учебник для ин-тов и фак-тов ин. яз. / И.П. Крылова, Е. М. Гордон. – [7-е изд.]. – М. : Книжный дом «Университет», 2001. – 448 с.

Оленчук О. Г. Языковые средства репрезентации проблематической модальности: дис. … доктора фил. наук: 10.02.19 / Оленчук Ольга Геннадиевна. – К., 2012. – 175 с.

Тарнопольський О. Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти: навч. посіб. / О. Б. Тарнопольський. – К. : Інкос, 2006. – 247 с.
Опубліковано
2017-09-22
Як цитувати
Горовенко, О. (2017). Особливості використання модальних дієслів як засобу вираження проблематичності дії у формуванні англомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів іноземної мови. Наукові записки кафедри педагогіки, (39), 52-57. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9243
Номер
Розділ
Статті