Теоретичні основи визначення класифікації методів навчання в системі фізичного виховання загальноосвітніх навчальних закладів

  • Ю. В. Васьков
Ключові слова: методи навчання, номенклатура методів, класифікація методів, ознаки методів, функції методів навчання

Анотація

У статті розглядаються теоретичні аспекти проблеми методів навчання. Висвітлюються загальнодидактичні підходи до визначення поняття «методи навчання» та їх провідні функції. Орієнтуючись на досягнення сучасної дидактики наводяться варіанти вирішення проблеми класифікації методів навчання. Пропонується власне бачення номенклатури методів навчання, які необхідно використовувати в процесі навчання учнів фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бабанский Ю. К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе /Ю. К. Бабанский. – М. : Просвещение, 1985. – 208 с.

Бондар В. І. Дидактика : підручник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / В. І. Бондар. – К. : «Либідь», 2005. – 262 с.

Васьков Ю. В. Теорія і методологія дидактичних основ фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах : монографія / Ю. В. Васьков. – Харків : Вид-во «Ранок», 2011. – 392 с.

Васьков Ю. В. Методи фізичного виховання в процесі фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів / Ю. В. Васьков // Наукові записки : Зб. наук. статей – К. :НПУ імені М. П. Драгоманова. Вип. № 100. – С. 56 – 62.

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991р. № 1060. – ХII.

Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. – № 651. – ХIV.

Лернер И. Я. Дидактическая система методов обучения / И. Я. Лернер. – М . : – Знание, 1976. – № 3. – 64 с.

Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры /Л. П. Матвеев. – М. : Физкультура и спорт, 1991. – 543 с.

Мейксон Г. Б. Продуктивные методы – в урок физической культуры / Г. Б. Мейксон, //Физическая культура в школе, 1977. – № 4. – С. 9 – 12.

Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту. – К. : Деркомспорт, 2004.– 16 с.

Теория и методика физической культуры / под ред. Ю. Ф. Курамшина. М. : Советский спорт, 2003. – 464 с.

Терентьєва Н. М. Теорія та методика фізичного виховання / Н. М. Терентьєва, М. А. Мамешина, І. П. Масляк. – Харків : ХДАФК, 2008. – 148 с.

Худолій О. М. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання : навч. посібник: О. М. Худолей. – Харків : «ОВС», 2008. – 406 с.

Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. Б. М. Шиян. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2001. – 272 с.

Kepp C., Foreword, «Higher Education», 1971. – v.1. – № 1.
Опубліковано
2017-09-22
Як цитувати
Васьков, Ю. (2017). Теоретичні основи визначення класифікації методів навчання в системі фізичного виховання загальноосвітніх навчальних закладів. Наукові записки кафедри педагогіки, (39), 38-45. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9241
Номер
Розділ
Статті