КРИТЕРІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

  • Мілена Ігорівна Ярославцева Кафедра теорії та методики дошкільної освіти Харківського гуманітарно-педагогічного інституту.
Ключові слова: Самореалізація, професійна самореалізація, критерії, показники

Анотація

Стаття присвячена проблемі становлення професійної самореалізації студентів. Дан аналіз авторськими методиками з вивчення критеріїв самореалізації особистості. Виділено критерії самореалізації особистості, параметри та показники професійної самореалізації майбутніх педагогів дошкільних навчальних закладів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Мілена Ігорівна Ярославцева, Кафедра теорії та методики дошкільної освіти Харківського гуманітарно-педагогічного інституту.
Старший викладач

Посилання

1. Алешина Ю.Е. Социально-психо логические методы исследования супружеских отношений / Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, – М.: – 1987. 135 с.

2. Бєлєнька Г.В. Вихователь дітей дошкільного віку: становлення фахівця в умовах навчання / Ганна Володимирівна Бєлєнька Монографія. – К.: Світич, 2006. – 304 с.

3. Вишневський Ю.Р. Самореализация личности в общественно-политической деятельности / Ю.Р. Вишневський, В.Т. Шапко // Социально-культурные предпосылки самореализации личности в социалистическом обществе. – Свердловск, 1983. – С. 88-107.

4. Гинзбург М.Р. Психологическое содержание личностного самоопределения / М.Р. Гинзбург // Вопросы психологии. – 1994. – № 3. – С. 43-52.

5. Калина Н.Ф. Тест по оценке уровня самоактуализации личности / Н.Ф. Калина // А. Маслоу. Психология бытия. – М., 1997. – 304 с.

6. Кленова Н.В. Всестороннее развитие и самореализация личности / Н.В. Кленова // Социально-культурные предпосылки самореализации личности в соц. обществе. – Свердловск, 1983. – С. 69-87.

7. Левченко Л.С. Творча самореалізація старшокласників у науково-дослідницькій діяльності шкіл нового типу: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Левченко Людмила Степанівна. – Суми, 1999. – 211 с.

8. Меренков А.В. Моральный выбор и самореализация личности / А.В. Меренков // Социально-культурные предпосылки самореализации личности в соц. обществе. – Свердловск, 1983. – С. 118-127.

9. Носков В.И. Студент гуманитарного вуза: проблема личностной самоактуализации / В.И. Носков // Практична психологія та соціальна робота. – 2000. – № 2. – С. 42-44.

10. Шемелюк 1.Я. Короткий індекс самоактуалізації та шкала ясності Я-концепції як показники особистісної зрілості / Шемелюк І.Я. // Практична психологія та соціальна робота. – 2000. – № 6. – С. 26-27.
Опубліковано
2015-09-23
Як цитувати
Ярославцева, М. (2015). КРИТЕРІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Наукові записки кафедри педагогіки, (24), 238-244. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/4025