ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК СКЛАДОВА ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ

  • Христина Андріївна Шапаренко Кафедра теорії та методики дошкільної освіти Харківського гуманітарно-педагогічного інституту
  • Юлія Володимирівна Рибка
Ключові слова: духовний розвиток, полікультурне виховання, психогімнастика, казкотерапія

Анотація

В статті зазначається, що духовний розвиток дошкільників є основою полікультурного виховання. Розкриваються педагогічні умови забезпечення духовного розвитку дітей старшого дошкільного віку як складової полікультурного виховання засобами психогімнастики та казкотерапії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Христина Андріївна Шапаренко, Кафедра теорії та методики дошкільної освіти Харківського гуманітарно-педагогічного інституту
Кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри
Юлія Володимирівна Рибка
Студентка Харківського гуманітарно-педагогічного інституту

Посилання

1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / Наук.ред. та упоряд. О.Л. Кононко. – 2-ге вид., випр. – К.: Світич, 2008. – 430 с.

2. Богуш А.М. Українське народознавство в дошкільному закладі: навч.посіб. / Алла Богуш, Неллі Лисенко. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Вища шк., 2002. – 406 с.

3. Долженко В.А. Проблема воспитания духовных ценностей / В.А. Дол-женко // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: зб. наук.пр. / Гол.ред. Г.П. Шевченко. – Вип. 6(12). – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2005. – С. 38-45.

4. Крутій К.Л. Технологія формування полікультурної особистості (конспекти занять з українського народознавства з дітьми старшого дошкільного віку) / К.Л. Крутій, Н. І. Котій. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД. 2010. – 220 с.

5. Марінушкіна О.Є. Коекційні програми на допомогу практичному психологу днз / укладач О.Є. Марінушкіна, Г.В. Замазій. – Х.: Видав. група «Основа», 2008 – 204 с.

6. Степаненко І.В. Духовність і життєва компетентність / І.В. Степаненко // Філософська думка. – 2005. – № 6. – С. 40-55.

7. Сухомлинський В.О. Вибр. твори: У 5 т. – К.: Рад. шк., 1976-1978.

8. Зинкевич-Евстегнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии – СПб: Речь, 2004 – 310 с.

9. Чистякова М.И. Психогимнастика / под ред. М.И. Буянова// М.: Просвещение, 1990. – 128 с.
Опубліковано
2015-09-23
Як цитувати
Шапаренко, Х., & Рибка, Ю. (2015). ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК СКЛАДОВА ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ. Наукові записки кафедри педагогіки, (24), 221-229. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/4023