ПОЛІХУДОЖНЄ ВИХОВАННЯ ЯК ЦІЛІСНИЙ ІНТЕГРОВАНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС

  • Оксана Валеріївна Ільченко Харківський гуманітарно-педагогічний інститут
Ключові слова: поліхудожнє виховання, поліхудожній розвиток, культура, духовність

Анотація

В статті зазначається зміст поліхудожнього виховання особистості, розкриваються шляхи вирішення завдань поліхудожнього виховання його структуру та зміст.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Оксана Валеріївна Ільченко, Харківський гуманітарно-педагогічний інститут
Старший  викладач

Посилання

1. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні / Наук. ред. О.Л. Кононко. ─ К., Ред. журн. „Дошкільне виховання”, 2003. ─ 243 с.

2. Керол Ли. Дети «Индиго»/ Керол Ли, Тоубер Джен /: Пер. с англ. ─ К., 2004. ─ 288 с.

3. Оніщенко О.І. Художня творчість у контексті гуманітарного знання / О.І. Оніщенко/. ─ К.: Освіта, 2001. ─ 179 с.

4. Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. и др. Построение развивающей среды в дошкольном учреждении/В.А Петровский, Л.М. Кларина, Л.А.Смывина/. ─ М.: МГПИ, 1993. ─ 102 с.

5. Чумичева Р.М. Управление качеством дошкольного образования / Р.М. Чумичева /. ─ Ростов н/Д, 2001. ─ 342 с.

6. Юсов Б., Кабакова Г., Савенко Л., Сухова Т. Живой мир искусства // Дошк.воспит. ─ 1993.─ № 6. – С.35-39.

7. Юсов Б. П. Эстетическое развитие как интегрированный фактор духовного формирования личности / Б.П. Юсов // Комплексное полихудожественное развитие школьников. – М., 1994. – Вып. 3. – С. 8–27.

8. Юсов Б. П. Синтез искусств: культурологический и региональный подход/Б. П. Юсов // Педагогика искусств в творческих поисках : сб. материалов Всерос. семинара „Проблемы и перспективы эстетического образования в общеобразовательных учреждениях”, 3-6 дек. 1996 г. – М.;
Самара, 1996. – С. 52–55.
Опубліковано
2015-09-23
Як цитувати
Ільченко, О. (2015). ПОЛІХУДОЖНЄ ВИХОВАННЯ ЯК ЦІЛІСНИЙ ІНТЕГРОВАНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС. Наукові записки кафедри педагогіки, (24), 86-94. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3881