ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК РУШІЙНА СИЛА РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ОСВІТИ УКРАЇНИ

  • Галина Миколаївна Золотарьова
Ключові слова: інновація, інноваційна педагогічна діяльність, інноваційний потенціал педагога

Анотація

У статті розглянута інноваційна педагогічна діяльність як умова
розвитку освітньої теорії та практики. Обґрунтована важливість проведення інноваційної педагогічної діяльності у системі освіти України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Галина Миколаївна Золотарьова
Аспірантка кафедри педагогіки факультету психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Посилання

1. Ампілогова Л. Інноваційна освітня діяльність – вимога часу // Завуч.– 2003.– № 11.– С. 4–5.

2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

3. Євтушевський В. Становлення і розвиток інновацій у вищій школі / В. Євтушевський, Л. Шаповалова // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. – 2006. – № 2. – С. 62-66.

4. Зерна педагогічної інновації: Хрестоматія / Уклад.: Л.В. Буркова, Н.Ф. Федорова.– К.: Київ. правда, 2001.– 120 с.

5. Кушерець В. Знання як стратегічний ресурс суспільних трансформацій.– К.: Знання України, 2004.– 248 с.

6. Паламарчук В.Ф. Як виростити інтелектуала? –Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2000.

7. Педагогіка: Навчальний посібник / В. М. Галузяк, М. І. Сметанський, В. І. Шахов. – Вінниця: РВВ ВАТ “Віноблдрукарня”, 2001. – 200 с.

8. Підласий І., Підласий А. Педагогічні інновації // Рідна школа.– 1998. – № 12.– С. 3-17.
Опубліковано
2015-09-23
Як цитувати
Золотарьова, Г. (2015). ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК РУШІЙНА СИЛА РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ОСВІТИ УКРАЇНИ. Наукові записки кафедри педагогіки, (24), 79-85. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3880