ОСБЛИВІСТЬ ІНТЕРЕСУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО МУЗИКИ І МЕТОДИКА ЙОГО ФОРМУВАННЯ

  • Лариса Олександрівна Заря Харківський гуманітарно-педагогічний інститут
Ключові слова: інтерес, навчання, емоції, почуття, свідомість

Анотація

Стаття присвячена проблемі визначення об’єктивних особливо-
стей інтересу до музики у молодших школярів та методики його формування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Лариса Олександрівна Заря, Харківський гуманітарно-педагогічний інститут
Викладач

Посилання

1. Бурлина Е.А. О понятии «Музыкальній интерес», сб. статей вып.2. – Л.: «Музыка», 1975. – 215 с.

2. Шацкая В.Н. Музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества. – М.: «Педагогика», 1975 – 200 с.

3. Дем’янчук О.М. Формування музично-естетичних інтересів учнів загальноосвітньої школи. – К. – 1995, десерт. на здобут. наук. ступ докт. пед. наук. – 368 с.

4. Морозова З.П. Процесс формирования музыкальной потребности младших школьников.
Автореф….канд.пед.наук, – М.1979, 16 с.

5. Шевчук Т.О. Формування емоційно-почуттєвої сфери молодших школярів у художньо-ігровій діяльності: Автореф. дис…канд. пед. наук: 13.00. 07. – К., 2000. – 21 с.

6. Эльконин Д.Б. Детская психология. – М.1960.-– 328 с.

7. Тарасов Г.С. Проблема духовной потребности. – М.: «Наука». – 1979, – 190 с.
Опубліковано
2015-09-23
Як цитувати
Заря, Л. (2015). ОСБЛИВІСТЬ ІНТЕРЕСУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО МУЗИКИ І МЕТОДИКА ЙОГО ФОРМУВАННЯ. Наукові записки кафедри педагогіки, (24), 72-78. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3879