ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ТВОРЧОГО ХАРАКТЕРУ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

  • Жанна Вадимівна Воронцова Харківський державний університет харчування та торгівлі
Ключові слова: фахова підготовка, креативні здібності, компоненти творчості

Анотація

У статті розглядається актуальна проблема освіти: мотивація
зацікавленості студентів у набутті професійних і наукових знань та розвитку їх творчих здібностей. Процес професійної підготовки студентів до творчої роботи поділений на етапи, до кожного з етапів запропоновані форми організації та види навчальної діяльності. Запропонований детальний розгляд компонентів творчості у пізнавальному процесі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Жанна Вадимівна Воронцова, Харківський державний університет харчування та торгівлі
Кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

1. Сергієнко В.П., Касперський А.В. Становлення і розвиток фізичної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах України // Серія педагогічна: Дидактика фізики в контексті Болонського процесу. – Кам’янець-Подільський: К-ПДПУ, 2005. – Вип. 11. – С. 80 – 85.

3. Шут М.І., Сергієнко В.П. Науково-дослідна робота з фізики в середніх і вищих навчальних закладах: Навч. посіб. – К.: Шкільний світ, 2004. – 128 с.

3. Шумляк Н.Н. Актуальность курса “основы научных исследований” при подготовке специалистов // Интернет конференция: Современные инновационные технологии в профессиональной подготовке специалистов, МГПУ, 2007.
Опубліковано
2015-09-23
Як цитувати
Воронцова, Ж. (2015). ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ТВОРЧОГО ХАРАКТЕРУ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. Наукові записки кафедри педагогіки, (24), 53-58. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3877