ПЕДАГОГІЧНІ ЦІННОСТІ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА

  • Лідія Сергіївна Нечепоренко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: педагогічні цінності, «якість освіти», досконалість

Анотація

В статті розглядаються реальне сучасне значення системи педагогічних цінностей класичного університету з погляду поліпшення якості результатів освіти й навчання. Автори розкривають можливості вдосконалення якості освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Лідія Сергіївна Нечепоренко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки факультету психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, лауреат міжнародної премії з педагогіки.

Посилання

1. Бердяев Н.А. О назначении человека. – М.: Республика, 1993. – 446 с.

2. Лосский Н.О. Ценность и Бытие: Бог и Царство Божие как основа ценностей. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 2000. – 864 с.

3. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. – М.: Наука, 1989. – 261 с.

4. Нечепоренко Л.С. Основи педагогічної майстерності. / Науково-методичні рекомендації до вивчення спецкурсу – Х.:ХНУ. – 2009, 29 с.

5. Нечепоренко Л.С. Педагогічна майстерність. Монографія. – Харків: Видавничий центр ХНУ, 2009. – 270 с.

6. Нечепоренко Л.С. Методологічні засади теорії і практики педагогічної майстерності. Монографія. – Х.: Видавничий центр ХНУ, 2004. – 128 с.

7. Нечепоренко Л.С. Совершенствование общепедагогической подготовки учителя в университете. – Х.: Основа, 1990. – 136 с.

8. Нечепоренко Л.С. Спецкурс «Онто-інвайронментальна педагогіка (педагогіка гармонізації особистості з довкіллям)»./ Для студентів і викладачів вищих педагогічних навчальних закладів. – Х.: ХГПІ. – 2009. –
20 с.

9. Педагогічна майстерність у закладах професійної освіти: Монографія. – К.: 2003. – 246 с.

10. Педагогический поиск./ Составитель И.Н.Баженова. – М.: Педагогіка, 987. – 544 с.

11. Посохов С.І. Образи університетів Російської імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в публіцистиці та історіографії. – Х.: ХНУ, 2006. – 368 с.

12. Професора Харківського національного університету: імені В.Н. Каразіна: Біобібліографічний довідник/ За редакцією В.С.Бакірова. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – 372 с.

13.Экономист – двигатель прогресса: К 50-летию научной деятельности Владимира Петровича Бабича / Ю.Н.Хомайко. – Харьков: Каравелла, 2006. – 340 с.

14. Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна за 200 років / В.С. Бакіров, В.М.
Духопельников, Б.П. Зайцев та ін.; Худож.-оформлювач
І.В.Осипов. – Харків: Фоліо, 2004. – 750 с.
Опубліковано
2015-09-23
Як цитувати
Нечепоренко, Л. (2015). ПЕДАГОГІЧНІ ЦІННОСТІ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА. Наукові записки кафедри педагогіки, (24), 7-17. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3871