ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО НАУКОВОЇ РОБОТИ ЧЕРЕЗ МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ СТУДЕНТСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  • Володимир Вадимович Прошкін Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: науково-дослідна робота студентів, мотивація, інтеграція науково-дослідної й навчальної роботи

Анотація

У  статті розглянуто сутність зовнішніх і внутрішніх  мотивів науково-дослідної діяльності майбутніх учителів. Виділено моніторинг якості студентських наукових досліджень як вагому складову вирішення проблеми залучення студентів до науки через перевід стимулів у мотиви.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Володимир Вадимович Прошкін, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Кандидат педагогічних наук, доцент 

Посилання

1. Давыденко Т.М., Беняш М.В. Система стимулирования научно-исследовательской работы студентов и молодых исследоваиелей / Т.М. Давыденко, М.В. Беняш // Высшее образование сегодня. – 2008. – № 11. – С. 18–21.

2. Єгорова О.В. Педагогічні умови розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів гуманітарного профілю у процесі науково-дослідної роботи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 „Теорія та методика професійної освіти” / О.В. Єгорова. – Харків, 2009. – 20 с.

3. Козлов А.В. Проектирование и реализация системы научно-исследовательской деятельности студентов технических колледжей на основе учебно-научно-производственной интеграции: дисс. … доктора пед. наук:
13.00.08 / Козлов Анатолий Васильевич. – Тольятти, 2006. – 267 с.

4. Портал української мови та культури [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://slovnyk.net. – Загол. з титул. екрану.

5. Рептух Н.О. Підготовка до науково-дослідної діяльності магістрів як науково-теоретична проблема / Н.О. Рептух // Вісник національної академії оборони. – 2009. – № 4. – С. 54–59.

6. Российская педагогическая энциклопедия в 2 томах. – М. : Научное изд-во “БРЭ”, 1993. – 860 с.

7. Сергієнко С. Основи організації та перспективи розвитку студентської науки / С. Сергієчко, В. Прус // Вища школа. – 2005. – № 4. – С. 35–39.

8. Чернобровкін В.М. Принципи організації науково-дослідної діяльності студентів у світлі Болонських ініціатив / В.М. Чернобровкін // Освіта Донбасу. – 2005. – № 3. – С. 35–37.
Опубліковано
2015-09-04
Як цитувати
Прошкін, В. (2015). ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО НАУКОВОЇ РОБОТИ ЧЕРЕЗ МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ СТУДЕНТСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Наукові записки кафедри педагогіки, (25), 128-136. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3850