КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ

  • Ірина Леонідівна Холковська Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського
Ключові слова: конфлікт, компетентність, компетентнісний підхід, конфліктологічна готовність учителя.

Анотація

У статті розкривається сутність компетентнісного підходу у контексті підготовки майбутніх учителів до попередження та розв’язання конфліктів. Виокремлено  компоненти  та функції  конфліктологічної готовності вчителя.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Леонідівна Холковська, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Посилання

1. Компетентностный подход в педагогическом образовании: Коллективная монография / Под ред. проф. В.А. Козырева и проф. Н.Ф. Радионовой. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2004. – 392 с.

2. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М., 1996. – 308 с.

3. Новиков А.М. Методология образования. – М.: «Эгвес», 2002. – 320 с.

4. Стратегії модернізації змісту вищої освіти: матеріали для розробки документів з оновлення загальної освіти. – К. : ТОВ «Світ книги», 2001. – 95 с.

5. Суртаева Н.Н., Иванова О.А. Педагогическая соционика и проблемы конфликтных взаимодействий. – СПб.: ИОВ РАО, 2002. – 136 с.

6. Хасан Б.И., Сергомолов П.А. Разрешение конфликтов и ведение переговоров: Учебно-методическое пособие. – М.: МИРОС, 2001. – 176 с.

7. Царькова Е.А. Компетентность в контексте модернизации профобразования //профессиональное образование. – № 6. – 2004. – С. 5-6.
Опубліковано
2015-07-22
Як цитувати
Холковська, І. (2015). КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ. Наукові записки кафедри педагогіки, (31), 323-330. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3705