ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ-ДЕФЕКТОЛОГІВ ДНЗ

  • Ольга Анатоліївна Тельна Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: педагогічна практика, студенти-дефектологи, професійна компетентність

Анотація

У  статті  розглянуто  актуальні  проблеми  професійного  становлення  студентів  дефектологічних  спеціальностей. Доведено, що педагогічна практика в дошкільних навчальних закладах орекційно-розвивального та комбінованого типу має значний позитивний вплив на підвищення рівня педагогічної компетентності майбутніх вихователів-дефектологів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Анатоліївна Тельна, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
канд. пед. наук, доцент кафедра корекційної освіти Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Посилання

1. Мартинчук О.В. Підготовка майбутніх педагогів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти / О.В.Мартинчук // Вісник психології і соціальної педагогіки: Збірник наук. праць. – Випуск 8. –К., 2012. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник
наукових праць – Випуск 8.

2. Миронова С.П. Теоретико-методичні основи підготовки майбутніх учителів до корекційної роботи в освітніх закладах для дітей з вадами інтелекту: автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.03 / Миронова С.П.; Інститут спеціальної педагогіки АПН України. – К., 2007. – 36 с.

3. Педагогічна практика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Спеціальність 6.010100; 7.010106; 8.010106. Дефектологія. Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка) / І.П. Колесник [и др.]; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т
ім. М.П. Драгоманова. – К. : «б. и.», 2006. – 89 с.
Опубліковано
2015-07-22
Як цитувати
Тельна, О. (2015). ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ-ДЕФЕКТОЛОГІВ ДНЗ. Наукові записки кафедри педагогіки, (31), 277-283. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3699