ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ДІАГНОСТИКА СОЦІАЛЬНОСТІ УЧНІВ

  • Ольга Ігорівна Рассказова Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: соціальність учнів з особливими потребами, інклюзивна освіта, матриця оцінки соціальності учнів.

Анотація

У статті розкрито роль інклюзивної освіти у вирішенні проблем дітей з особливими потребами щодо входження їх у соціальне середовище; висвітлено можливості діагностики соціальності учнів; наведено відповідний методичний інструментарій. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Ігорівна Рассказова, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Посилання

1. Арина Г.А. Психосоматический симптом как феномен культуры / Г.А. Арина // Интернет-журнал “Ломоносов” от 4.11.2000. – [Електронний ресурс]: http://lomonosov.rambler.ru.

2. Бурая Н.П. Соціальна робота / Навч. посіб. / Н.П. Бурая— X.: Ун-т внутр. справ, 1996. – 104 с.

3. Выготский Л. С. Проблемы дефектологии. Социально-психологическая основа воспитания ребенка с дефектом / Л.С. Выготский // Педагогическая энциклопедия. М., 1928, – Т. 2. – С. 393-394.

4. Дементьев И. Работа школы с детьми группы риска [Текст] / И.Дементьев // Воспитание школьника. – 2000. – № 7 – С. 24.

5. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика / К. Ингенкамп. – M., 1991. – 262 с.

6. Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Социальна педагогіка / социальна робота : навч. посібник / Л.Г. Коваль, І.Д. Звєрєва, С.Р. Хлєбік. – К. : ІЗМН, 1997. – 392 с.

7. Малько А.О. Теоретико-методологічні основи розвитку соціальної педагогіки / А.О. Малько. – Х.: ХДАК, 2004. – 285 с.

8. Професія – соціальний працівник [Текст] / Упоряд.: О. Главник; за заг . ред. К. Шендеровського, І. Ткач. – К.: Главник, 2006. – 112 с.

9. Изучение личности учащегося и ученических коллективов. / Л.М. Фридман, Т.А. Пушкина, И.Я. Каплунович – M.: Просвещение, 1988. – 207 с.

10. Щербак С.І. Інтерсуб’єктивність і соціальність: дис. канд. філос. наук: 09.00.01 / С.І. Щербак / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 189 с.
Опубліковано
2015-07-22
Як цитувати
Рассказова, О. (2015). ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ДІАГНОСТИКА СОЦІАЛЬНОСТІ УЧНІВ. Наукові записки кафедри педагогіки, (31), 237-247. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3655