ВПЛИВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

  • Наталія Василівна Уйсімбаєва Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка
Ключові слова: педагогічна практика, професійна компетентність, професійне становлення, професійна спрямованість.

Анотація

У статті обґрунтовується вплив педагогічної практики на формування професійної компетентності майбутнього педагога; визначаються умови ефективного проведення практики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталія Василівна Уйсімбаєва, Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Посилання

1. Кулюткин Ю.Н. Психология обучения взрослых. – М.: Просвещение, 1985. – 128 с.

2. Уйсімбаєва Н.В. Проблеми компетентнісного підходу під час підготовки педагогічних кадрів. – Збірник наукових праць: Наукові записки. – Випуск 76. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – С. 401-411.

3. Шулдик Г.О., Шулдик В.І. Педагогічна практика: Навчальний посібник для студентів педагогічних вузів. – К.: Науковий світ, 2000. – 143 с.

4. Юринець О.О. Формування педагогічної відповідальності в студентів педколеджу: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. пед. наук. спец 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Олександр Олексійович Юринець. – Запоріжжя, 2010. – 24 с.
Опубліковано
2015-07-15
Як цитувати
Уйсімбаєва, Н. (2015). ВПЛИВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(28), 223-228. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3637