ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНОСТІ

  • Олена Михайлівна Севастьянова Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова
Ключові слова: професійна підготовка педагогів, нова парадигма освіти, концептуальні засади підготовки педагогічних кадрів

Анотація

У статті здійснюється спроба аналізу відповідності сучасного стану професійної підготовки педагогів основним концептуальним засадам її розвитку. Зокрема, акцентується увага на основних модернізаційних змінах у підготовці педагогів, концептуальних засадах розвитку педагогічної освіти, які визначають напрями розвитку професійної освіти педагогів. Вказується на ключових проблемах, які постають у процесі здійснення фахової підготовки вчителів. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олена Михайлівна Севастьянова, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

аспірант кафедри соціальної філософії  та філософії  освіти Національного  педагогічного  університету ім. М.П. Драгоманова, начальник навчально-методичного відділу, викладач кафедри педагогіки  та психології Хмельницької  гуманітарно-педагогічної академії.

Посилання

1. Андрущенко В. Умови та напрями інноваційного розвитку освіти // Вища освіта України. – 2009. – № 3. – С. 5- 13.

2. Андрущенко В. Філософія освіти ХХІ століття: пошук пріоритетів // Філософія освіти. – 2005. – № 1. – С. 5-17.

3. Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір: Затверджено наказом МОН № 998 від 31.12.2004 р.

4. Саух П. Чого бракує нашій освіті? / П. Саух // Шлях освіти. – 2007. – № 4. – С. 2-6.

5. Філософські абриси сучасної освіти: Монографія / Авт.кол.: Предборська І., Вишинська Г., Гайденко В., Гамрецька Г. Та ін.; За заг .ред. І. Предборської. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 226 с.
Опубліковано
2015-07-15
Як цитувати
Севастьянова, О. (2015). ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНОСТІ. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(28), 195-201. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3633