ЕВРИСТИЧНА ДІАЛОГОВА ВЗАЄМОДІЯ В НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

  • Ірина Іванівна Проценко Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Ключові слова: евристична діалогова взаємодія, запитальна діяльність, , професійно-творчі вміння

Анотація

Розглядаються основні компоненти  та  способи формування професійно-творчих умінь майбутнього вчителя на основі евристичної діалогової взаємодії із активною запитальною діяльністю студентів. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Іванівна Проценко, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Посилання

1. Король А.Д. Диалог в образовании: эвристический аспект. Научное издание / А.Д. Король .– М.: ЦДО «Эйдос», Иваново : Издательский центр «Юнона», 2009. – 260 с.

2. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения / А.В. Хуторской. – М.: Изд-во МГУ , 2003. – 416 с.

3. Хуторской А.В. Развитие одаренности школьников. Методика продуктивного обучения: пособ. для учителя / А.В. Хуторской. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000. – 320 с.

4. Чаплеєвич Е. Діалогічне мислення Михайла Бахтіна. Література. Теорія. Методологія / Пер. з польськ. С. Яковенка; Упорядкув. і наук. ред. Д. Уліцької. – 2-ге вид. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – С. 176-197.
Опубліковано
2015-07-15
Як цитувати
Проценко, І. (2015). ЕВРИСТИЧНА ДІАЛОГОВА ВЗАЄМОДІЯ В НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(28), 179-187. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3631