КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН ДО РОБОТИ В ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ

  • Валентина Володимирівна Оніпко Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Ключові слова: профільне навчання, концептуальні основи, компетентісний підхід, професійна підготовка вчителя, природничі дисципліни

Анотація

У статті розкриваються концептуальні педагогічні основи професійної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін до роботи в профільній школі: використання компетентісного підходу та дворівнева система організації професійного навчання. Схарактеризовано психологічні механізми розвитку компетентності фахівця для школи природничого профілю на засадах синтезу когнітивного, предметнопрактичного і особистісного досвіду його формування в процесі опанування всіх циклів навчальних дисциплін

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Валентина Володимирівна Оніпко, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
кандидат сільськогосподарських наук, завідувач кафедри ботаніки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Посилання

1. Богословский В. Принципы проектирования оценочных средств для реализации образовательных программ ВПО: компетентностный поход/ Богословский В., Караваева Е., Шехонин А. // Высшее образование в России. – 2007. – № 10. – С. 3-11.

2. Лаврентьєва О.О. Дидактичні умови формування інтелектуальних умінь старшокласників при вивченні науково-природничих дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 «Теорія навчання» / О.О. Лаврентьєва. – Луцьк, 2005. – 20 с.

3. Матушкин Н. НИРС как составляющая системы формирования компетенций специалиста / Матушкин Н., Столбова И., Ульрих Т. // Alma mater (Вестник высшей школы). – 2007. – № 5. – С. 3-7.

4. Федотова О.И. Сущность компетентностного подхода и особенности диагностики уровня сформированности компетентностей студентов-аграриев в процессе обучения математике / О.И. Федотова // Омский научный вестник. – 2008. – № 1. – С. 98-100.
Опубліковано
2015-07-15
Як цитувати
Оніпко, В. (2015). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН ДО РОБОТИ В ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(28), 164-170. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3629