РОЛЬ І МІСЦЕ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

  • Людмила Миколаївна Огородник Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: практична підготовка, практика, форми практичної підготовки

Анотація

У  статті  розкрито  зміст понять «практична підготовка», «практика»; визначено місце та роль практичної підготовки у становленні майбутніх педагогів. Проаналізовано основні форми організації практичної підготовки студентів

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Людмила Миколаївна Огородник, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

викладач  англійської  мови Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Посилання

1. Гончаренко С. Український педагогічний словник / Семен Устимович. К.: Либідь, 1997. – 268 c.

2. Машкіна Л.А. Організаційно-методичні засади проведення педагогічної практики в процесі ступеневої підготовки фахівців зі спеціальності «Дошкільне виховання» / Машкіна Л.А. // Дошкільна освіта. – 2004. – № 3 (5). – С. 17-20.

3. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів освіти України: Наказ Міністерства освіти України від 8 квітня 1999 р. № 93 // Збірник законодавчих та нормативних актів про освіту. Випуск 1. – К., 1994. – С. 139-153.

4. Філософія: навч. посіб. [Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін. / за ред. І. Ф. Надольного] – К. : Вікар, 2001. – 457 с.

5. Цехмістрова Г.С. Управління в освіті та педагогічна діагностика: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. ] Цехмістрова Г.С., Фоменко Н.А., – К. : Слово, 2005. – 280 с.
Опубліковано
2015-07-15
Як цитувати
Огородник, Л. (2015). РОЛЬ І МІСЦЕ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(28), 157-163. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3628