РОЛЬ ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА» У СТАНОВЛЕННІ ТА РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ НА ПОДІЛЛІ (ПЕРША ЧВЕРТЬ ХХ СТОЛІТТЯ)

  • Богдан Степанович Крищук Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: товариство «Просвіта», дошкільне виховання, школи, гімназії, Поділля, дитячі садки, Кам’янець-Подільський державний український університет.

Анотація

У статті розкрито роль  товариства «Просвіта» у становленні  та розвитку освітніх закладів на Поділлі, зокрема діяльність членів товариства у сфері дошкільної, початкової середньої та вищої освіти в першій чверті ХХ століття.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Богдан Степанович Крищук, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

здобувач кафедри педагогіки та психології, викладач кафедри педагогіки та психології, завідуючий науковим відділом Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Посилання

1. Від Ради Могилівського Відділу Подільського Українського Товариства „Просвита” // Світова Зірниця. – 1906. – № 37 (2 листопада). – С. 11–12.

2. Вінницькі Українські гімназії. – Шлях. – 1919. – Ч. 13 (неділя, 31
серпня). – С. 4.

3. ДАХмО. – Ф.Р-582. – Оп.2. – Спр.192. – 3 арк.

4. Дитячий садок в с. Баговиці Кам’янецького повіту на Поділлю // Село. – 1919. – № 7. – 19 лютого. – С. 23–24.

5. Дровозюк Л. М. Земства і народна школа на правобережній Україні у 1904-1920 рр. / Л. М. Дровозюк. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1997. – 48 с.

6. З газет та журналів // Світова Зірниця. –1907. – № 15. – С. 12.

7. З життя „Просвіт” на Поділлю // Село. – 1918. – № 40-41. – С. 16–18.

8. З життя „Просвіт” Поділля // Село. – 1918. – №№ 44-45. – С. 22–23.

9. Завальнюк О. М. „Просвіта” і заснування Кам’янець-Подільського державного українського університету / О. М. Завальнюк // Проблеми духовного і національного відродження на Поділлі : матеріали всеукр. наук.-краєзн. конф. – Хмельницький, 1995. – С. 16–19.

10. Кам’янецьке к. пр. т-во „Просвіта” // Життя Поділля. – 1919. – №114.

11. Коваль В.В. Аркадій Животко: Кам’янецькі сторінки біографії / В.В. Коваль // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2007. – Т. 10 : Матеріали шостого круглого столу „Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі”. – С. 40–50.

12. Кучеров Г. Г. Становлення і діяльність сільських товариств „Просвіта” Правобережної України (1905-1923 рр.) : дис... канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / Геннадій Геннадійович Кучеров. – Кам’янець-Подільський, 2007. – 262 с.

13. Пащенко О. Заснування Кам’янець-Подільського державного Українського Університету / О. Пащенко // Наша культура. – 1936. –№ 5 (14) .– С. 338–343.

14. Перський С. Популярна історія товариства „Просвіта” (з ілюстраціями) / Степан Перський. – Львів : друкарня Видавничої Спілки „Діло”, 1932. – 268 с.

15. По Поділлю // Село. – 1919. – № 7. – 19 лютого. – С.23-24. – С.25-27. – С. 27.

16. Приходько В. Повстання Українського державного Університету в Кам’янці на Поділлі / В. Приходько. – Варшава, 1935. – С. 6–7.

17. Русова С. Від Відділу позашкільної Освіти при Генеральному Секретаріятові / С. Русова // Вільна Українська Школа. – 1917. – № 1 (вересень). – С. 42–47.

18. Свято Поділля. – 1918. – 22 жовтня.

19. Статут Подільського Українського Товариства „Просвіта”. – Кам’янець-Подільський : друкарня С. Крижацького, 1906. – 8 с.

20. Сухомлинська О. В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / О. В. Сухомлинська. – К. : А.П.Н., 2003. – 68 с.

21. Хроника // Освіта. – 1919. – № 1. С. 26–29.

22. Хроніка // Шлях. – 1919. – Ч. 20 (вівторок, 9 вересня). – С. 2.

23. Хроніка // Шлях. – 1919. – Ч. 23 (субота, 13 вересня). – С. 2.

24. Хроніка // Шлях. – 1919. – Ч. 7 (субота, 23 серпня). – С. 2.

25. ЦДАВО України. – Ф.1065. – Оп. 1. – Спр. 133. – 3 арк.

26. ЦДАВО України. – Ф. 2158. – Оп. 1. – Спр.1. – 44 арк.

27. ЦДАВО України. – Ф. 3560. – Оп. 1. – Спр.63. – 124 арк.

28. ЦДАМЛМ України. – Ф. 39. – Оп. 12. – Спр. 12.

29. Шкільне життя // Шлях. – 1919. – Ч. 19 (неділя, 7 вересня). – С. 4.
Опубліковано
2015-07-15
Як цитувати
Крищук, Б. (2015). РОЛЬ ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА» У СТАНОВЛЕННІ ТА РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ НА ПОДІЛЛІ (ПЕРША ЧВЕРТЬ ХХ СТОЛІТТЯ). Наукові записки кафедри педагогіки, 1(28), 111-119. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3621