ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ З ПРОБЛЕМ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

  • Віталій Вікторович Золочевський
Ключові слова: професійна підготовка, майбутні фахівці фізичного виховання, науково-дослідна робота, методи наукових досліджень.

Анотація

У статті здійснено аналіз змісту професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного  виховання  до  організації  та  проведення науково-дослідної  роботи. Розглянуто педагогічні методи наукових досліджень актуальних проблем фізичного виховання та спорту й надано  рекомендації щодо  їх  опанування  в процесі науково-дослідної підготовки студентів до майбутньої педагогічної діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Віталій Вікторович Золочевський

кандидат педагогічних наук, декан факультету фізичного  виховання Харківського  гуманітарно-педагогічного інституту.

Посилання

1. Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-професійна програма підготовки “бакалавра” напряму підготовки 0101 Педагогічна освіта за спеціальністю 6.010100 “Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура”, затверджена наказом Міністра освіти і науки України № 900 від 01.12.2004 р.
2. Герцик М.С. Вступ до спеціальностей галузі “фізичне виховання і спорт”:[підруч.] / М.С. Герцик, О.М. Вацеба. – Х.: «ОВС», 2005. – 240 с.
3. Приходько І.І. Організація і менеджмент фізичної культури: [навч. посіб. для студ. ВНЗ фізичної культури, частина 3] / І.І. Приходько, А. В. Оксененко. – Х.: ХДАФК, 2009. – 178 с.
4. Репко І.П. Види навчально- та науково-дослідної роботи студентів: [навч.-метод посіб., вид. 2] / І.П. Репко, С.Б. Бєляєв, Т.Ф. Новицька, В.І. Одарченко та ін. – Х.: ХГПІ, 2010. – 118 с.
5. Сутула В.О. Розпочнімо зі здоров’я школярів / В.О. Сутула, М.М. Кочуєва, Т.С. Бондар // Освіта. Творче об’єднання “Галузь”. – 21-28 липня 2010. – С. 5-6.
6. Филин В.П. Современные методы исследований в спорте: [учеб. пособ.] / В.П. Филин, В.Г. Семенов, В.Г. Алабин. – Х.: Основа, 1994. – 132 с.
7. Харківська А.А. Вища освіта і болонський процес: [підруч.] / А.А. Харківська, Г.Ф. Пономарьова, О.О. Бабакіна, Т.В. Отрошко. – Х.: ХГПІ, 2010. – 304 с.
Опубліковано
2015-09-04
Як цитувати
Золочевський, В. (2015). ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ З ПРОБЛЕМ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ. Наукові записки кафедри педагогіки, (25), 72-81. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3616