НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

  • Ольга Олексіївна Осова
Ключові слова: науково-дослідна робота, мовна підготовка студентів-філологів, напрями науково-дослідної роботи.

Анотація

У статті з’ясовано роль і місце науково-дослідної роботи в системі мовної підготовки студентів-філологів, узагальнено основні напрями та завдання науково-дослідної роботи у процесі підготовки студентів-філологів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Олексіївна Осова

викладач кафедри іноземної філології ХГПІ; кандидат педагогічних наук.Посилання

1. Autonomy and ideperdend in language learning / Edited by Phil Benson and Peter Voller. – London and New-York: Longman, 1997. – 270 p.
2. Багрова А.Я. Формування комунікативних умінь з читання / А.Я Багрова // Комунікативна орієнтованість навчання іноземної мови у немовному ВНЗ: методичні рекомендації для викладачів. – М.: МДЛУ, 2002. – С. 36-44.
3. Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором В.О. Сухомлинський / Вибрані твори в 5-ти т.: Т.4. – К.: Радянська школа, 1977. – С. 393-628.
4. Trim J. Language teaching in the perspective of the predictable requirements of the twenty-fi rst century. – New-York.: AILA REVIEW, 1992. – P 7-20.
5. Шейко В.М., Кушнаренко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник. – 3-тє вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2003. – 295 с.
Опубліковано
2015-07-14
Як цитувати
Осова, О. (2015). НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ. Наукові записки кафедри педагогіки, (26), 113-120. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3595