ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ» ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

  • Вадим Едуардович Лунячек
Ключові слова: магістр за спеціальністю «Державне управління» спеціалізація «Управління освітою», підготовка, стажування, індивідуальне навчально-дослідне завдання, практична робота та ін.

Анотація

У роботі висвітлено особливості процесу підготовки магістрів за спеціальністю «Державне управління» (спеціалізація «Управління освітою») до забезпечення якості освіти. Розглянуто специфіку навчання в магістратурі в контексті формування нової генерації фахівців для органів державної влади і місцевого самоврядування. Значна увага приділяється практичній підготовці магістрів, їх стажуванню, формуванню індивідуальних траєкторій розвитку для кожного, хто отримує освіту за спеціальністю «Державне управління» (спеціалізація «Управління освітою»).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Вадим Едуардович Лунячек

кандидат  педагогічних  наук,  доцент Харківського регіонального інституту державного управління Національної Академії  державного  управління при Президентові України,  декан  вечірнього факультету.

Посилання

19. Сенашенко В.О. Тенденціях реформирования магистратуры в структуре
российской высшей школы / В. Сенашенко, В. Халин // Высшее обра-
зование в России. – 2008. – № 3. – С. 9–22.
20. Солдатенков М.М. Теоретико-методологічні основи розвитку само-
стійної пізнавальної діяльності майбутнього вчителя: автореф.дис. ..
д-ра пед. наук : 13.00.04 / М.М. Солдатенков ; Ін-т педагогіки і психологі
професійної освіти АПН України. – К., 2007. – 40 с.
21. Чепіга М. Фахово-педагогічна атестація у вищій школі України
М. Чепіга // Вища школа. – 2009. – № 4. – С. 82–87.
22. Якимович Б. Инструмент магистратуры: опыт и перспективы / Б. Яки-
мович // Высшее образование в России. – 2008. – № 2. – С. 21–26.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Лунячек, В. (2015). ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ» ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ. Наукові записки кафедри педагогіки, (26), 83-98. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3592