ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ, СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ (З ПОЗИЦІЙ ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ)

  • Зелюк В.В. Зелюк В.В. Зелюк В.В.
Ключові слова: технологія, науковість, підходи, система, модель, школа, соціальна, соціально-педагогічна і психологічна робота.

Анотація

У даній статті окреслено наукові підходи, що є обов'язковими для моделювання соціальної, соціально-педагогічної і психологічної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі в умовах технологізації управління ним.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Зелюк В.В. Зелюк В.В. Зелюк В.В.

ректор Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остраградського, кандидат педагогічних наук.

Посилання

1. Касьянова О.М. Моніторинг в управлінні навчальним закладом / О.М. Касьянова, Т.Б. Волобуєва. Управлінський супровід моніторингу якості освіти. – Х.: Вид. гр. “Основа”, 2004. – 96 с.
2. Лавриченко Н.М. Педагогіка соціалізації: європейські абриси / Н.Н. Лавриненко. – К.: Віра Інсайт, 2000. – 444 с.
3. Мармаза О.І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом / О.І. Мармаза. – Х.: Основа, 2004. – 240 с.
4. Мармаза О.І. Менеджмент в освіті: секрети успішного управління / О.І. Мармаза. – Х.: Вид. група «Основа», 2005. – 176 с. – (Бібліотека журналу «Управління школою»; вип. 11 (35)).
5. Моделирование и познание / [ред В.А. Штофф]. – Минск: Наука и техника, 1974. – 210 с.
6. Нормативно-правове забезпечення діяльності центрів соціальних служб для молоді. – К.: ДЦССМ, 2002. – 760 с.
7. Нормативно-правове забезпечення освіти: [у 4-х ч.]. – Х.: Основа, 2004. ч. 1. Доктрина, закони, концепції. – Х.: Видавн. гр. “Основа”, 2004. – 144 с.
8. Селевко Г.К. Социально-воспитательные технологии / Герман Константинович Селевко. – М.: НИИ школьных технологий, 2005. – 176 с.
9. Симонов В.П. Педагогический менеджмент: 50 НОУ-ХАУ в управлении педагогическими системами: [учеб. пособие] / В.П. Симонов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Пед. общ-во России, 1999. – 430 с.
10. Харченко С.Я. Соціально-педагогічна робота з дітьми групи ризику: [монографія] / С.Я. Харченко, Л.В. Кальченко, Г.Д. Золотова, С.В. Горенко. – Луганськ: Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. – 145 с.
Опубліковано
2015-07-14
Як цитувати
Зелюк В.В., З. В. (2015). ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ, СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ (З ПОЗИЦІЙ ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ). Наукові записки кафедри педагогіки, (26), 47-50. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3586