ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

  • Оксана Славіківна Білєр
Ключові слова: дидактичні можливості, викладач, аудіовізуальні засоби навчання, класифікація АВТЗН, вищий навчальний заклад.

Анотація

У статті дано визначення та класифікацію АВТЗН за двома видами, проаналізовано дидактичні аспекти використання аудіовізуальних засобів у ВНЗ, розглянуто умови необхідні для ефективного їх використання. Автор  зазначає, що АВТЗН  вже довели  свою  ефективність при застосуванні  у  навчальному  процесі ВНЗ,  надаючи  різноманітні можливості для відображення навчальної інформації у поєднанні з інтерактивністю, забезпечуючи якісно новий рівень навчання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Оксана Славіківна Білєр

аспірант кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності Української інженерно-педагогічної академії.

Посилання

1. Беспалько В.П. Программированное обучение: Дидактические основы В.П. Безпалько. – М.: “Вища школа”, 1970. – С. 63-67.
2. Варченко В.И., Фуксон Л.М. Педагогические основы использования компьютерных технологий: http://www.rusedu.info/Article8.html.
3. Гороль П.К. Сучасні інформаціні засоби навчання [навчальний посібник]/ П.К. Гороль, Р.С. Гуревич, Л.Л. Коношевський, О.В. Шестопалюк. – К.: “Освіта України”, 2007. – 536 с.
4. Ломатова Ю.В. Роль наглядных методов обучения в формировании познавательной активности: http://festival.1september.ru/articles.
5. Некрасов С.Д. Проблема оценки качества профессионального образования специалиста / С.Д. Некрасов // Университетское управление: практика и анализ. – 2003. – № 1 (24). С. 42 – 45.
6. Тарасов В.Е. Технические средства обучения: http://club-edu.tambov.ru/vjpusk/vjp127/rabot/38/index.html.
Опубліковано
2015-07-14
Як цитувати
Білєр, О. (2015). ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Наукові записки кафедри педагогіки, (26), 21-30. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3583