СТВОРЕННЯ ФАХОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

  • Ірина Петрівна Упатова
Ключові слова: освітньо-розвивальне середовище, фаховий освітній простір, науково-педагогічний комплекс, педагогічний континуум, мотивація педагогічної діяльності.

Анотація

У статті розкривається вплив фахового освітнього простору на підвищення ефективності навчально-виховного процесу в закладах освіти, який є могутнім засобом формування професійної майстерності студента, фундаментом для підготовки  висококваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці. 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Ірина Петрівна Упатова

кандидат  педагогічних  наук,  керівник навчально-наукового центру, викладач кафедри педагогіки та психології комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Посилання

1. Воронцова К.В. Культурно-образовательное пространство лингвистического вуза: теоретические основы становления в современных условиях / К.В. Воронцова. – Н. Новгород: НГЛУ, 2005. – 104 с.
2. Жданко Т.А. Образовательно-профессиональное пространство как элемент педагогической системы вуза // Современные наукоемкие технологии. – 2008. – № 10 – С. 37-38.
3. Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції НПУ ім. М.П. Драгоманова 18-19 жовтня 2000 р. / укл. П.В. Дмитренко, О.Л. Макаренко. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. – Ч. 3. – 244с.
4. Шумакова А.В. Проектирование интегративного образовательного пространства педагогического вуза в системе непрерывного профессионального образования (технологический аспект). – М.: Илекса; Ставрополь: СГПИ, 2007. – 244 с.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
Як цитувати
Упатова, І. П. (2015). СТВОРЕННЯ ФАХОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ. Наукові записки кафедри педагогіки, (27), 208-214. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3579