СТВОРЕННЯ ФАХОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

  • Ірина Петрівна Упатова
Ключові слова: освітньо-розвивальне середовище, фаховий освітній простір, науково-педагогічний комплекс, педагогічний континуум, мотивація педагогічної діяльності.

Анотація

У статті розкривається вплив фахового освітнього простору на підвищення ефективності навчально-виховного процесу в закладах освіти, який є могутнім засобом формування професійної майстерності студента, фундаментом для підготовки  висококваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Петрівна Упатова

кандидат  педагогічних  наук,  керівник навчально-наукового центру, викладач кафедри педагогіки та психології комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Посилання

1. Воронцова К.В. Культурно-образовательное пространство лингвистического вуза: теоретические основы становления в современных условиях / К.В. Воронцова. – Н. Новгород: НГЛУ, 2005. – 104 с.
2. Жданко Т.А. Образовательно-профессиональное пространство как элемент педагогической системы вуза // Современные наукоемкие технологии. – 2008. – № 10 – С. 37-38.
3. Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції НПУ ім. М.П. Драгоманова 18-19 жовтня 2000 р. / укл. П.В. Дмитренко, О.Л. Макаренко. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. – Ч. 3. – 244с.
4. Шумакова А.В. Проектирование интегративного образовательного пространства педагогического вуза в системе непрерывного профессионального образования (технологический аспект). – М.: Илекса; Ставрополь: СГПИ, 2007. – 244 с.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Упатова, І. (2015). СТВОРЕННЯ ФАХОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ. Наукові записки кафедри педагогіки, (27), 208-214. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3579