ОРГАНІЗАЦІЯ, ЗМІСТ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРАВОЗНАВСТВА

  • Лілія Тарасівна Рябовол
Ключові слова: педагогічна практика, теоретичні знання, практичні уміння, зміст педагогічної практики, критерії оцінювання.

Анотація

У статті розкрито особливості організації педагогічної практики, обґрунтовано її місце і роль у системі професійної підготовки майбутніх учителів правознавства, проаналізовано зміст та визначено критерії оцінювання за вимогами кредитно-трансферної системи навчання. 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Лілія Тарасівна Рябовол

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри правознавства Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Посилання

1. Андрущенко В., Дорогань С. Світоглядна культура сучасного вчителя: проблеми формування / В. Андрущенко, С. Дорогань // Вища освіта України. – 2002. – № 3. – С. 5-13.
2. Коляда І.А. Методичні засади професіограми вчителя основ правознавства / І.А. Коляда // Історія. – 2005. – № 2. – С. 8-18.
3. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа), затверджена Постановою колегії МОН України та Президією АПН України № 12/5-2 від 22.11.2001.
4. Рябовол Л.Т. Навчально-методичний комплекс курсу «Шкільний курс «Основи правознавства» та методика його викладання» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Л.Т. Рябовол. – Кіровоград, 2008. – 120 с.
5. Рябовол Л.Т. Організація діяльності студентів з основ правознавства // Педагогічна практика студентів як основний компонент професійної підготовки учителів історії / Укл. О.І. Бабак, Н.І. Біденко, Л.Т. Рябовол та ін. – Кіровоград, 2007. – 114 с.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
Як цитувати
Рябовол, Л. Т. (2015). ОРГАНІЗАЦІЯ, ЗМІСТ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРАВОЗНАВСТВА. Наукові записки кафедри педагогіки, (27), 187-196. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3576