ОРГАНІЗАЦІЯ, ЗМІСТ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРАВОЗНАВСТВА

  • Лілія Тарасівна Рябовол
Ключові слова: педагогічна практика, теоретичні знання, практичні уміння, зміст педагогічної практики, критерії оцінювання.

Анотація

У статті розкрито особливості організації педагогічної практики, обґрунтовано її місце і роль у системі професійної підготовки майбутніх учителів правознавства, проаналізовано зміст та визначено критерії оцінювання за вимогами кредитно-трансферної системи навчання. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Лілія Тарасівна Рябовол

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри правознавства Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Посилання

1. Андрущенко В., Дорогань С. Світоглядна культура сучасного вчителя: проблеми формування / В. Андрущенко, С. Дорогань // Вища освіта України. – 2002. – № 3. – С. 5-13.
2. Коляда І.А. Методичні засади професіограми вчителя основ правознавства / І.А. Коляда // Історія. – 2005. – № 2. – С. 8-18.
3. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа), затверджена Постановою колегії МОН України та Президією АПН України № 12/5-2 від 22.11.2001.
4. Рябовол Л.Т. Навчально-методичний комплекс курсу «Шкільний курс «Основи правознавства» та методика його викладання» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Л.Т. Рябовол. – Кіровоград, 2008. – 120 с.
5. Рябовол Л.Т. Організація діяльності студентів з основ правознавства // Педагогічна практика студентів як основний компонент професійної підготовки учителів історії / Укл. О.І. Бабак, Н.І. Біденко, Л.Т. Рябовол та ін. – Кіровоград, 2007. – 114 с.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Рябовол, Л. (2015). ОРГАНІЗАЦІЯ, ЗМІСТ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРАВОЗНАВСТВА. Наукові записки кафедри педагогіки, (27), 187-196. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3576