ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО НАВЧАННЯ НА ФАКУЛЬТЕТАХ ІНОЗЕМНИХ МОВ

  • Юлія Анатоліївна Рибінська
Ключові слова: творче навчання, принципи навчання, індивідуально-творчий підхід, професійні комунікативні стратегії.

Анотація

У статті пропонується новий погляд на процес вивчення іноземних мов, перераховуються засадничі принципи реалізації творчого навчання на факультетах  іноземних мов. Доведена ефективність принципу індивідуалізації, запобігання інформаційної надлишковості та інших під час проведення експериментального навчання.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Юлія Анатоліївна Рибінська

кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри теорії та практики перекладу Київського національного університету культури і мистецтв.

Посилання

1. Афанасьєва О.Ю. Метод комп’ютерної візуалізації результатів експериментальних досліджень з використанням принципів когнітивної графіки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Афанасьєва Олеся Юрій-Юстинівна. – К., 2003. – 22 с.
2. Клименко В.В. Психологія творчості: навчальний посібник [для студентів вищ. навч. закладів] / В.В. Клименко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 480 с.
3. Солощук Л.В. Взаємодія вербальних і невербальних компонентів комунікації у сучасному англомовному дискурсі : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Л.В. Солощук. – К., 2009. – 37 с.
4. Pink D. H. A Whole New Mind : Moving from the Information Age to the Conceptual Age / D. H. Pink. – New York : Riverhead / Penguin, 2005.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
Як цитувати
Рибінська, Ю. А. (2015). ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО НАВЧАННЯ НА ФАКУЛЬТЕТАХ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Наукові записки кафедри педагогіки, (27), 178-186. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3575