МЕТОДИКА ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ТЕКСТІВ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ ТА ТРУДНОЩІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ

  • Анастасія Сергіївна Птушка
Ключові слова: методика, переклад, труднощі перекладу.

Анотація

Ця стаття присвячена методиці перекладу англійських текстів на українську мову та труднощам їх перекладу. У статті докладно розглянуто термін «переклад» та основні типи перекладу. Проаналізовано проблеми перекладу англійських текстів на українську мову та виявлено ряд труднощів під час його здійснення, а також розглянуто граматичні, лексичні та жанрово-стилістичні труднощі перекладу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Анастасія Сергіївна Птушка

кандидат філологічних наук,  доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Посилання

1. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури / В.І. Карабан. – Вінниця: Нова книга, 2001. – Ч.1. – 272 с.
2. Комиссаров В.Н. Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике/ В.Н. Комиссаров. – М.: Международные отношения, 1978. – 232 с.
3. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. / В.Н. Комиссаров. – М.: Высш. шк., 1990. – 253 с.
4. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: учеб. пособ./ С.Г. Тер-Минасова. – М.: Слово/Slovo, 2000. – 624 с.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Птушка, А. (2015). МЕТОДИКА ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ТЕКСТІВ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ ТА ТРУДНОЩІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ. Наукові записки кафедри педагогіки, (27), 163-169. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3573