МЕТОДИКА ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ТЕКСТІВ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ ТА ТРУДНОЩІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ

  • Анастасія Сергіївна Птушка
Ключові слова: методика, переклад, труднощі перекладу.

Анотація

Ця стаття присвячена методиці перекладу англійських текстів на українську мову та труднощам їх перекладу. У статті докладно розглянуто термін «переклад» та основні типи перекладу. Проаналізовано проблеми перекладу англійських текстів на українську мову та виявлено ряд труднощів під час його здійснення, а також розглянуто граматичні, лексичні та жанрово-стилістичні труднощі перекладу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Анастасія Сергіївна Птушка

кандидат філологічних наук,  доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Посилання

1. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури / В.І. Карабан. – Вінниця: Нова книга, 2001. – Ч.1. – 272 с.
2. Комиссаров В.Н. Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике/ В.Н. Комиссаров. – М.: Международные отношения, 1978. – 232 с.
3. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. / В.Н. Комиссаров. – М.: Высш. шк., 1990. – 253 с.
4. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: учеб. пособ./ С.Г. Тер-Минасова. – М.: Слово/Slovo, 2000. – 624 с.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
Як цитувати
Птушка, А. С. (2015). МЕТОДИКА ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ТЕКСТІВ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ ТА ТРУДНОЩІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ. Наукові записки кафедри педагогіки, (27), 163-169. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3573