ЕВРИСТИЧНЕ ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ В ДІАГНОСТИЦІ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

  • Тетяна Миколаївна Плохута
Ключові слова: евристичне тестове завдання, діагностика, оцінювання, самостійна пізнавально-творча діяльність студентів, критерії тестової діагностики й оцінювання.

Анотація

У статті розкрито сучасні підходи до тестової діагностики й оцінювання самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів  засобами евристичних тестових завдань. 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Тетяна Миколаївна Плохута

аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Посилання

1. Громова Н.В. Творча самореалізація старшокласників в евристичному навчанні предметів гуманітарного циклу: Дис. … канд. пед. наук. / Н.В. Громова. – Суми, 2010. – 205 с.
2. Лазарєв М.О. Творча самореалізація майбутнього вчителя в умовах евристично-модульного навчання // Педагогічна творчість: методологія, теорія, технології: Монографія. / М.О. Лазарєв – Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. – С. 117-151.
3. Озеркова И.А. Триединство эвристического задания. // Интернет-журнал «Эйдос». – 2010. – Режим доступа к журн.: http://www.eidos.ru/jornal/2010/0319-4.htm.
4. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения / А.В. Хуторской. – М.: Изд-во МГУ, 2003. – 416 с.
5. Хуторской А.В. Развитие одаренности школьников. Методика продуктивного обучения: пособ. для учителя / А.В. Хуторской. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000. – 320 с.
6. Хуторской А.В. Эвристическое задание. – Режим доступа к журн.: http://khutorskoy.ru/science/concepts/terms/heuristic_task.htm.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
Як цитувати
Плохута, Т. М. (2015). ЕВРИСТИЧНЕ ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ В ДІАГНОСТИЦІ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ. Наукові записки кафедри педагогіки, (27), 151-157. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3571