ЕВРИСТИЧНЕ ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ В ДІАГНОСТИЦІ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

  • Тетяна Миколаївна Плохута
Ключові слова: евристичне тестове завдання, діагностика, оцінювання, самостійна пізнавально-творча діяльність студентів, критерії тестової діагностики й оцінювання.

Анотація

У статті розкрито сучасні підходи до тестової діагностики й оцінювання самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів  засобами евристичних тестових завдань. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тетяна Миколаївна Плохута

аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Посилання

1. Громова Н.В. Творча самореалізація старшокласників в евристичному навчанні предметів гуманітарного циклу: Дис. … канд. пед. наук. / Н.В. Громова. – Суми, 2010. – 205 с.
2. Лазарєв М.О. Творча самореалізація майбутнього вчителя в умовах евристично-модульного навчання // Педагогічна творчість: методологія, теорія, технології: Монографія. / М.О. Лазарєв – Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. – С. 117-151.
3. Озеркова И.А. Триединство эвристического задания. // Интернет-журнал «Эйдос». – 2010. – Режим доступа к журн.: http://www.eidos.ru/jornal/2010/0319-4.htm.
4. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения / А.В. Хуторской. – М.: Изд-во МГУ, 2003. – 416 с.
5. Хуторской А.В. Развитие одаренности школьников. Методика продуктивного обучения: пособ. для учителя / А.В. Хуторской. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000. – 320 с.
6. Хуторской А.В. Эвристическое задание. – Режим доступа к журн.: http://khutorskoy.ru/science/concepts/terms/heuristic_task.htm.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Плохута, Т. (2015). ЕВРИСТИЧНЕ ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ В ДІАГНОСТИЦІ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ. Наукові записки кафедри педагогіки, (27), 151-157. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3571