УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ З ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ТЕХНОЛОГІВ

  • Тетяна Анатоліївна Лазарєва
Ключові слова: професійна підготовка, зміст навчання, харчова галузь, інноваційні харчові продукти, показники якості продукції.

Анотація

У статті визначені основні проблеми професійної підготовки фахівців харчової галузі. Проведено аналіз сучасних напрямів розвитку харчової галузі, який дозволив сформувати зміст навчання майбутніх інженерів-технологів. Запропоновано включити навчальний матеріал, який стосується розробки інноваційної харчової продукції з покращеними показниками якості.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Тетяна Анатоліївна Лазарєва

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологій харчової промисловості Української  інженерно-педагогічної академії, м. Харків.

Посилання

1. Дробот В.І. Удосконалення технології булочних виробів з використанням цукровмісної сировини / В.І. Дробот, Ю.В. Бондаренко // Науково-технічні розробки та інноваційні технології. – К.: НУХТ, 2010. – С. 15.
2. Егоров Е.Ю. Продукты функционального назначения и БАД к пище на основе дикорастущего сырья / Е.Ю. Егоров, М.Н. Школьникова // Пищевая промышленность. – №11. – 2007. – С. 12-14.
3. Елисеева Н.Е. Функциональные майонезы и соусы – источники растворимых пищевых волокон / Н.Е. Елисеева, А.П. Нечаев // Масложировая промышленность. – № 3. – 2007. – С. 24-25.
4. Кухаренко А.А. Научные принципы обогащения пищевых продуктов микронутриентами / А.А. Кухаренко, А.Н. Богатырев, В.М. Короткий, М.Н. Дадашев // Пищевая промышленность. – № 5. – 2008. – С. 62-64.
5. Сирохман І.В. Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення / І.В. Сирохман, В.М. Завгородня. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 544 с.
6. Скорікова Г.І. Розробка технології виробництва функціонального хліба/ Г.І. Скорікова, Т.В. Корж // Науково-технічні розробки та інноваційні технології. – К.: НУХТ, 2010. – С.23.
7. Технология пищевых продуктов / Под ред. А.И. Украинца. – К.: «Аскания», 2008. – 736 с.
8. Утешева С.Ю. Тенденции в создании майонезов и соусов функционального назначения / С.Ю. Утешева, А.П. Нечаев // Масложировая промышленность. – № 3. – 2007. – С. 12-16.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
Як цитувати
Лазарєва, Т. А. (2015). УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ З ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ТЕХНОЛОГІВ. Наукові записки кафедри педагогіки, (27), 104-109. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3564