ОСОБЛИВОСТІ НЕДОВІЛЬНОГО ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ ПРИ НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

  • Олена Іванівна Кобзар
  • Лєшньова Наталія Олександрівна
Ключові слова: гумористична ситуація, недовільне запам’ятовування, проблемне навчання, рольова гра.

Анотація

У запропонованій роботі обговорюються важливі проблеми психології запам’ятовування. Зокрема, розглядаються деякі особливості недовільного запам’ятовування під час навчання англійської мови. Подано практичні рекомендації щодо використання методів, які сприяють недовільному запам’ятовуванню навчального матеріалу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Олена Іванівна Кобзар

старший викладач Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Лєшньова Наталія Олександрівна

старший викладач Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Посилання

1. Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения / Р. Аткинсон. – М. : Прогресс, 1980. – 528 с.
2. Блонский П. П. Избранные психологические произведения / П.П. Блонский. – М. : Просвещение, 1964. – 547 с.
3. Бобечко В. П. Основи загальної та юридичної психології : [курс лекцій]/ В.П. Бобечко, Т.В. Жовновач, І.І. Когутич. – К. : Алерта : ЦУЛ, 2011. – 224 с.
4. Бориско Н.Ф. Особенности предъявления учебного материала / Н.Ф. Бориско // Методика интенсивного обучения иностранным языкам. – К. : Вища шк., 1988. – С. 161-178.
5. Зинченко В.П. Функциональная структура зрительной памяти / В.П. Зинченко, Б.М. Величковский, Г.Г. Вучетич. – М. : МГУ, 1980. – 272 с.
6. Зинченко П.И. Исследования психологии памяти / П.И. Зинченко // Проблемы психологии памяти. – Харьков : ХГУ, 1969. – С. 3-11.
7. Зинченко П. И. Непроизвольное запоминание / П. И. Зинченко. – М. : АПН РСФСР, 1961. – 559 с.
8. Косенко Ю.В. Основи теорії мовної комунікації / Ю.В. Косенко. – Суми: Сумський держ. ун-т, 2011. – 187 с.
9. Ляудис В.Я. Строение процесса запоминания / В.Я. Ляудис // Проблемы психологии памяти. – Харьков : ХГУ, 1969. – С. 21-40.
10. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – М.: Педагогика, 1976. – 416 с.
11. Середа Г.К. О структуре учебной деятельности, обеспечивающей высокую продуктивность непроизвольного запоминания / Г.К. Середа // Проблемы психологии памяти. – Харьков : ХГУ, 1969. – С. 12-20.
12. Смирнов А.А. Психология запоминания / А.А. Смирнов. – М.-Л. : АПН СССР, 1948. – 328 с.
13. Харенко В.М. Эмоциональные средства регулирования межличностных отношений / В.М. Харенко // Методика интенсивного обучения ино-странным языкам. – К. : Вища шк., 1988. – С. 304-320.
14. Шадриков В.Д. Познавательные процессы и способности в обучении / В.Д. Шадриков, Н.П. Анисимова, Е.Н. Корнеева. – М. : Просвещение, 1990. – 142 с.
15. Black V. Speaking Advanced / V. Black, M. McNorton, A. Malderez, S. Parker. – Oxford University Press, 1993. – 102 p.
16. Golebiowska A. Getting Students to Talk / A. Golebiowska. – Prentice Hall International (UK) Ltd, 1990. – 161 p.
17. Ladousse G. P. Role Play / G. P. Ladousse. – Oxford University Press, 1992. – 181 p.
18. Livingstone C. Role Play in Language Learning / C. Livingstone. – London: Longman, 1983. – 127 p.
19. Pocheptsov G. G. Language and Humour / G. G. Pocheptsov. – Kyiv : Vyscha shc., 1982. – 327 p.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
Як цитувати
Кобзар, О. І., & Олександрівна, Л. Н. (2015). ОСОБЛИВОСТІ НЕДОВІЛЬНОГО ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ ПРИ НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ. Наукові записки кафедри педагогіки, (27), 90-97. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3562