ТЕНДЕНЦІЇ РОЗРОБКИ МОДЕЛІ ФАХІВЦЯ

  • Вікторія Олегівна Зінченко
Ключові слова: модель фахівця, модель діяльності, модель підготовки, модель фахівця-випускника, професіограма, психограма.

Анотація

У статті розглянуто еволюцію підходів науковців до проблем розробки моделей фахівця, сутність та складники цих моделей, а також їх вплив на зміст й організацію процесу професійної підготовки фахівців.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Вікторія Олегівна Зінченко

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, заступник директора з навчальної роботи Інституту торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Посилання

1. Сигов И.И. Проблемы разработки и конкретное содержание модели специалиста широкого профиля / И.И. Сигов. – Л., 1974. – 216 с.
2. Определение содержания и формирования учебных планов высших учебных заведений. – М., 1977. – 69 с.
3. Смирнова Е.Э. Пути формирования модели деятельности специалиста с высшим образованием. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1977. – 216 с.
4. Лебедев С.В. Прогнозирование в модели деятельности специалиста // О методологических и методических принципах построения модели специалиста высшей квалификации / С.В. Лебедев. – Томск, 1979. – С. 75 – 81.
5. Александрин Г.Н. Проблемы формирования модели личности специалиста / Г.Н. Александрин, Ф.В. Шаринов. – М., 1984. – 168 с.
6. Смирнова Е.Э. Формирование модели деятельности специалиста с высшим образованием / Е.Э. Смирнова. – Томск : Изд-во Томск. ун-та, 1984. – 198 с.
7. Талызина Н.Ф. Пути разработки профиля специалиста / Н.Ф. Талызина, Н.Г. Печенюк, Л.Б. Хохловский. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1987. – 176 с.
8. Столяренко А.М. Психология и педагогика / А.М. Столяренко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 423 с.
9. Педагогика профессионального образования / Под ред. В.А. Сластенина. – М. : Изд. центр «Академия», 2004. – 368 с.
10. Матушанский Г., Фролов А. Модели подготовки и профессиональной деятельности специалиста / Г. Матушанский, А. Фролов // Высшее образование в России. – 2003. – № 4. – С. 92 – 95.с.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
Як цитувати
Зінченко, В. О. (2015). ТЕНДЕНЦІЇ РОЗРОБКИ МОДЕЛІ ФАХІВЦЯ. Наукові записки кафедри педагогіки, (27), 80-89. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3561