ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ З РІЗНИМИ ФОРМАМИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ З МЕТОЮ ЛІКВІДАЦІЇ ПРОГАЛИН У ЗНАННЯХ

  • Стерлігова А.Ю. Стерлігова А.Ю. Стерлігова А.Ю.
Ключові слова: мотивація навчально-пізнавальної діяльності, учні з різними формами девіантної поведінки, ліквідація прогалин у знаннях.

Анотація

У статті розкриті особливості формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів в школах соціальної реабілітації. Провідною ідеєю статті є концепція необхідності ліквідації прогалин в знаннях у дітей з різними формами девіантної поведінки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Стерлігова А.Ю. Стерлігова А.Ю. Стерлігова А.Ю.

викладач Державного закладу «Харківська загальноосвітня школа соціальної реабілітації. І-ІІІ ступенів Міністерства освіти і науки України.

Посилання

1. Лисянська Т.М. Неуспішність, її причини та запобігання // Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001. – С. 312-317.
2. Рудюк Н.Г. Поняття мотиву і мотивації в сучасній психології // Психологія. Збірник наукових праць. НПУ імені Д.П. Драгоманова, 2001. – Вип. 14. – С. 44-51.
3. Рудюк Н.Г. Формування соціально-бажаної мотивації учіння підліків-девіантів // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. – К., 2006.
4. Психолого-педагогічна робота в закладах соціальної реабілітації. Методичний посібник. /Авторський колектив. – К.: Видавець: Надтока О.Ф., 2011. – С. 266-267.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Стерлігова А.Ю., С. А. (2015). ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ З РІЗНИМИ ФОРМАМИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ З МЕТОЮ ЛІКВІДАЦІЇ ПРОГАЛИН У ЗНАННЯХ. Наукові записки кафедри педагогіки, (30), 144-150. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3514