ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Ірина Миколаївна Друзь
Ключові слова: готовність майбутнього фахівця, професійна діяльність, експериментальна перевірка.

Анотація

У статті розглянуто результати експериментальної перевірки ефективності формування готовності майбутніх інженерів до професійної діяльності та визначено компоненти їх фахової підготовки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Миколаївна Друзь

здобувач кафедри педагогіки  і психології управління соціальними системами Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»), методист навчального відділу.

Посилання

1. Дибкова Л.М. Індивідуальний підхід у формуванні професійної компетентності майбутніх економістів: дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 / Дибкова Л. М. / Інститут вищої освіти. – К., 2006. – 245 с.
2. Ігнатюк О.А. Формування готовності майбутнього інженера до професійного самовдосконалення: теорія і практика [Текст]: монографія / О.А. Ігнатюк. – Харків: НТУ „ХПІ”, 2009. – 432 с.
3. Носач І. В. Формування професійних умінь і навичок майбутніх економістів у процесі вивчення інтегративних фахових дисциплін: дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 / Носач І. В. – К., 2009 – 265 с.
4. Романовський О.Г. Підготовка майбутніх інженерів до управлінської діяльності: [монографія] / Романовський О.Г. – Харків: Основа, 2001. – 324 с.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Друзь, І. (2015). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наукові записки кафедри педагогіки, (30), 50-56. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3502