Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

  • Наталія Вікторівна Казакова Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: педагогічна практика, критерії, показники

Анотація

У статті визначено та розкрито критерії ефективності педагогічної практики майбутніх учителів початкових класів в умовах ступеневої підготовки, які відображають мотивацію студентів до педагогічної практики, ступінь професійної підготовки студентів до педагогічної діяльності, усвідомлення себе у професійній діяльності; подано рівні їх сформованості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталія Вікторівна Казакова, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
кандидат педагогічних наук, доцент, начальник  відділу  педагогічної  практики Хмельницької  гуманітарно-педагогічної академії.

Посилання

1. Исаев И.Ф. Проблема критериев профессионально-педагогический культуры преподавателя / И.Ф.Исаев // Тезисы докладов Межвуз. науч.практ. конф. (28 - 30 сентября 1993). – Курск, 1993. – С. 90 - 92.

2. Науково-дослідна робота в закладах освіти: метод. посібник / упоряд. Ю.О. Туранов, В.І. Уруський. – Тернопіль : АСТОН, 2001. – 140 с.

3. Об’єкти, функції і види контролю навчальних досягнень учнів початкових класів / О.Я. Савченко, Т..М. Байбара // Початкова школа. – 2002. – № 8. – С. 6.

4. Педагогічний експеримент: [навч. посіб. для студ. пед. вузів] / В.І. Євдокимов, Т.П. Агапова, І.В. Гавриш, Т.О. Олійник. – Харків : «ОВС», – 2001. – 148 с.

5. Психологические задания к педагогической практике студентов: [пособие для преподавателей высш. пед. учеб. заведений / ред. проф. А.Э. Штейменц]. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 128 с.
Опубліковано
2015-07-15
Як цитувати
Казакова, Н. (2015). Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(28), 78-83. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3494