АСИСТЕНТСЬКА ПРАКТИКА ЯК РІЗНОВИД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ФАКУЛЬТЕТУ МИСТЕЦТВ

  • Наталія Степанівна Ілініцька Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: асистентська практика, зміст, завдання, принципи, магістри, факультет мистецтв

Анотація

У статті розглядається специфіка асистентської практики у слухачів магістратури мистецьких факультетів. Розкривається зміст, завдання та структура програми асистентської практики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталія Степанівна Ілініцька, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики мистецтв Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Посилання

1. Абдуллина О.А. Педагогическая практика студентов : учеб. пособие для пед. ин-тов / О.А. Абдуллина, Н.Н. Загрязкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение,1989. – 173 с.

2. Алексеев А.Д. История фортепианного искусства / А.Д. Алексеев – Учебник. В 3-х ч., Ч 1 и 2. – 2-е изд., доп. – М.: Музыка, 1988. – 415 с.

3. Кашкодамова Н.Б. Історія фортепіанного мистецтва. ХІХ сторіччя: / Н.Б. Кашкодамова. – Підручник. – Тернопіль: АСТОН, 2006. – 608 с.

4. Козакова Н.В. Організаційно-методичні засади педагогічної практики майбутніх вчителів початкової школи в умовах ступеневої підготовки: Дис.канд. пед. наук: 13. 00. 04. «Теорія та методика професійної освіти» / Козакова Наталя Вікторівна – К., 2004. – 248 с.

5. Нечепоренко Л.С. Совершенствование общепедагогической подготовки учителя в университете / Л.С. Нечепоренко. – Х.: Основа, 1990. – 135 с.
Опубліковано
2015-07-15
Як цитувати
Ілініцька, Н. (2015). АСИСТЕНТСЬКА ПРАКТИКА ЯК РІЗНОВИД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ФАКУЛЬТЕТУ МИСТЕЦТВ. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(28), 72-77. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3493