Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів як важливої складової педагогічної культури

  • Валентина Леонідівна Климова Красноармійське педагогічне училище
Ключові слова: педагогічна культура, комунікативні знання, уміння, комунікативні здібності, комунікативна компетентність

Анотація

У статті розкривається проблема формування педагогічної культури майбутніх фахівців, розглядається необхідність формування комунікативної  компетентності майбутніх  учителів початкової школи, окреслюються шляхи її розвитку. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Валентина Леонідівна Климова, Красноармійське педагогічне училище
Заступник директора  з навчальної роботи,  викладач  українознавчих дисциплін

Посилання

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: [підручник] / Ф.С. Бацевич. – К.: Академія, 2004.

2. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: [навч. посібник] / Н.П. Волкова. – К.: Академія, 2006.

3. Дейнеко С.В. Педагогічна компетентність учителя як умова та засіб гуманізації освітнього середовища / С.В. Дейнеко // Управління школою. – 2007. – № 4. – С. 2-7.

4. Дибський С. Педагогічна культура вчителя / С. Дибський // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2008. – № 3. – С. 59-61.


5. Ковальчук Л. Педагогічна культура вчителя як запорука його успіху в професійно-педагогічній діяльності / Л. Ковальчук // Другий український педагогічний конгрес: зб. матеріалів конгресу / ред.: В.Г. Кремень, В.В. Панасюк, Р.А. Арцішевський та ін. – Львів, 2006. – С. 358-369.

6. Тетерятник М. Науково-методична культура вчителя початкових класів М. Тетерятник // Початкова школа. – 2007. – № 4. – С. 45-47.

7. Щербань П. Сутність педагогічної культури / П. Щербань // Вища освіта України. – 2004. – № 3. – С. 67–71.
Опубліковано
2015-07-22
Як цитувати
Климова, В. (2015). Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів як важливої складової педагогічної культури. Наукові записки кафедри педагогіки, (31), 104-108. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3481