Дидактичні умови формування індивідуально-творчих стратегій самостійної навчальної діяльності студентів у процесі вивчення дисциплін мистецького циклу

  • Тарас Юрійович Бульба
Ключові слова: дидактичні умови, самостійна навчальна діяльність, стратегія самостійної навчальної діяльності студента, індивідуально-творча стратегія самостійної навчальної діяльності студента, мистецька освіта

Анотація

У статті здійснено спробу визначити дидактичні умови формування індивідуально-творчих стратегій самостійної навчальної діяльності студентів у процесі вивчення дисциплін мистецького циклу як основи для подальшого створення та реалізації відповідної дидактичної моделі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тарас Юрійович Бульба
Аспірант  кафедри  практичної  психології Криворізького педагогічного  інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Посилання

1. Любашенко О.В. Лінгводидактичні стратегії навчання української мови студентів неспеціальних факультетів вищих навчальних закладів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук: спец. 13.00.02 «теорія та методика навчання (українська мова)» / Олеся Вадимівна Любашенко – К., 2008. – 45 с.

2. Солдатенко М.М. Теорія і практика самостійної пізнавальної діяльності: монографія. / Микола Миколайович Солдатенко. – К. : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. – 198 с.

3. Философский энциклопедический словарь / [гл. ред.: Л.Ф. Ильичёв, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалёв и др.]. – М.: Сов. Энциклопедия, 1983. – 840 с.
Опубліковано
2015-07-22
Як цитувати
Бульба, Т. (2015). Дидактичні умови формування індивідуально-творчих стратегій самостійної навчальної діяльності студентів у процесі вивчення дисциплін мистецького циклу. Наукові записки кафедри педагогіки, (31), 41-47. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3467