САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ – ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ЇХ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

  • Володимир Іванович Іщенко Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Ключові слова: самостійна робота, безперервна освіта, кредитно-модульна система, практична підготовка, навчальна діяльність, особистісно-орієнтоване навчання.

Анотація

Дана  стаття розглядає проблеми організації  самостійної роботи в умовах сучасного навчання. Розкриті умови успішності домашньої навчальної роботи, виділені уміння, які необхідні для опанування науковими знаннями.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Володимир Іванович Іщенко, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

доцент кафедри ботаніки Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка 

Посилання

1. Астахова О.В. Трансформація соціальних функцій вищої освіти в сучасних умовах [Текст]: навч. посібник з соціології освіти для магістрантів, аспірантів, викладачем вищої школи / Олена Астахова; заг . ред. О.В. Астахової. – Х.; Знання, 1999. – 75 с.

2. Бабанський Ю.К. Педагогіка [Текст]: підручник / Ю.К. Бабанський. – М.: Знання, 1998. – 386 с.

3. Балл Г.В. Гуманістичні засади педагогічної діяльності [Текст]: підручник / Г.В. Балл. – К.: Академія. – 1994. – 311 с.

4. Белкін, Є. – Педагогічні основи організації самостійної роботи студентів у ВНЗ [Текст]: навч. посібник / Белкін; під заг . ред. Є.Л. Белкіна. – О.: Знання, 1989. – 165 с.
5. Давидов В.В. Невирішені проблеми теорії діяльності [Текст]: / В.В. Давидов // Психологічний журнал. – 1992. Т. 13. – № 2 – С. 3-14.

6 Ефективність навчання студентів [Текст]: навч. посібник / В.І. Євдокимов та ін.; за заг . ред. В.І. Євдокимова; ХДПУ ім. Г.С. Сковороди – Х.: Вид-во ХДПУ ім. Г.С. Сковороди, 2004. – 140 с.

7. Луценко В.В. Організація самостійної роботи студентів в умовах особистісно-орієнтованого навчання [Текст]: автореф. дис. канд. пед. наук.: (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) / Луценко Вікторія Вікторівна; Харк. держ. пед. унів. ім. Г.С. Сковороди. – Харків – 2002. – 24 с.

8. Прокопенко І.Ф. Педагогічні технології [Текст]: навч. посібник / І.Ф. Прокопенко, В.І. Євдокимов; за заг . ред. І.Ф. Прокопенко. – Х.: Колегіум, 2006. – 224 с.

9. Харламов І. Педагогіка [Текст]: навч. посібник / Ігор Харламов. – М.: Вища школа, 1990. – 128 с.
Опубліковано
2015-07-08
Як цитувати
Іщенко, В. (2015). САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ – ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ЇХ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ. Наукові записки кафедри педагогіки, (29), 61-67. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3447