Навчально–пізнавальна мотивація особистості: психолого – дидактичний аспект

  • Ольга Василівна Молчанюк Кафедра природничих дисциплін Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
  • Оксана Олексіївна Бабакіна Кафедра української та російської філології Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: мотив, мотивація, мотиваційна сфера

Анотація

У  статті  автори  розглядають  психолого-дидактичний  аспект навчально-пізнавальної мотивації особистості.Розкрито зміст понять «мотив», «мотивація», «мотиваційна сфера», визначено механізми розвитку мотивації й запропоновано класифікацію мотивів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ольга Василівна Молчанюк, Кафедра природничих дисциплін Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Кандидат педагогічниї наук, доцент, професор
Оксана Олексіївна Бабакіна, Кафедра української та російської філології Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Доцент

Посилання

1. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности / В.Г. Асеев. – М.: Мысль, 1976.

2. Божович Л.И. Мотивы учения у детей младшего школьного возраста / Л.И. Божович // Очерки психологии детей / под ред. А.Н. Леонтьева, Л.И. Божович. – М., 1950. – С.163-183.

3. Габай Т.В. Учебная деятельность и её средства / Т.В. Габай. – М.: МГУ, 1988.

4. Краткий психологический словарь / Л.А. Карпенко, А.В. Петровский, М.Г. Ярошевского. – М.: Политиздат, 1985.

5. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – М.: Политиздат, 1975.

6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – М., 1946.

7. Философский энциклопедический словарь / Е.Ф. Губский. – М.: Инфра-М., 1998. – С. 277.
Опубліковано
2015-07-03
Як цитувати
Молчанюк, О., & Бабакіна, О. (2015). Навчально–пізнавальна мотивація особистості: психолого – дидактичний аспект. Наукові записки кафедри педагогіки, (32), 131-139. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3252