Виховний ідеал як орієнтир у самовихованні майбутнього педагога

  • Зоя Олександрівна Коваленко Красноармійське педагогічне училище
Ключові слова: ідеал, самовиховання, конкурентоспроможність, тенденція

Анотація

У статті розглядається роль самовиховання в розвитку особистості вчителя та його спрямування на активне прагнення наблизитись до ідеалу як взірця сучасного життя.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Зоя Олександрівна Коваленко, Красноармійське педагогічне училище
Викладач психолого-педагогічних дисциплін

Посилання

1. Алепринський Б.С. Беседы о самовоспитании. / Б.С. Алепринський. – М.: Знание, 1977.

2. Вахтеров В.П. Нравственное воспитание и начальная школа / В.П. Вахтеров. // Русская мысль. – 1858. – Кн. 9-10.

3. Духнович А.В. Народная педагогіка. / А.В. Духнович. – Львов, 1857. – Ч. І.

4. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. посібник. / С.Г. Карпенчук. – К: Вища шк., 1997.

5. Кочетов А.И. Как заниматься самовоспитанием. / А.И. Кочетов – Минск: Выш.шк.,1991.

6. Сухомлинский В.О. Виховання і самовиховання: Вибрані твори в п’яти томах. – К.: Рад. шк.., 1976. – Т.2. – С.419-656.

7. Рувинский Л.И. Психология самовосптания. / Л.И. Рувинский – М. 1982.

8. Ягупов В.В. Педагогіка: навч. посібник. / В.В. Ягупов – К.: Либідь, 2003.
Опубліковано
2015-07-03
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Коваленко, З. (2015). Виховний ідеал як орієнтир у самовихованні майбутнього педагога. Наукові записки кафедри педагогіки, (32), 114-120. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3241