Підготовка вчителів до викладання другої іноземної мови з 5 класу в системі післядипломної педагогічної освіти

  • Олена Семенівна Казачінер Секція методики викладання мов і літератури КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
Ключові слова: друга іноземна мова, навчання другої іноземної мови, п’ятий клас, підготовка вчителів, післядипломна педагогічна освіта

Анотація

У  статті  обґрунтовано  необхідність  викладання  другої  іноземної мови  з 5  класу, наведено навчальний план,  анотації навчальних модулів програми  авторського  сертифікованого фахового  спецкурсу «Особливості навчання другої іноземної мови з п’ятого класу», приклади тестів для вхідного та вихідного діагностування слухачів у системі післядипломної педагогічної освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олена Семенівна Казачінер, Секція методики викладання мов і літератури КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
Старший викладач

Посилання

1. Амонашвили Ш.А. Психологические особенности усвоения второго языка школьниками / Ш.А.Амонашвили // Иностранный язык в школе. –1986. – № 2. – с. 18.

2. Бим И. Л. Концепция обучения второму иностранному языку (немецкий на базе английского) / И. Л. Бим. – Обнинск: Титул, 2001. – 48 с.

3. Бондаренко О. Психологічне обґрунтування раннього білінгвізму / О. Бондаренко // Іноземні мови в сучасній школі. – 2012. – № 1. – С. 36-39.

4. Глазова О.П. Перспективність і наступність у формуванні тексто-творчих умінь в учнів початкових і 5 класів загальноосвітньої школи: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О.П. Глазова; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 1999. – 18 с.

5. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа. – 2011. – № 7. – С. 1-18.

6. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

7. Закон України «Про загальну середню освіту» // Освіта в Україні. Нормативна база (3-тє вид., змін. та доп.) / упор. Є.К. Пашутинський. – К.: КНТ, 2007. – С. 95-119.

8. Квасова О. Друга – теж важлива / О.Квасова // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2007. – № 3. – С. 118-124.

9. Морозов Ю. Друга іноземна мова / Ю.Морозов // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2011. – № 6. – С. 26-30.

10. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іноземна мова 5-11 класи. – Перун, 2005 р.

11. Сугейко Л.Г. Наступність і перспективність формування стилістичних умінь в учнів початкових та 5 класів загальноосвіт-ньої школи: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Л.Г. Сугейко; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. – О., 2001. – 20 с.

12. Чепіга Г.В. Матеріали для проведення моніторингових досліджень рівня компетентності учнів 5-х класів / Г.В.Чепіга // Англійська мова та література. – 2008. – № 35 (225). – С. 17-24.

13. Яковіна Г.О. Прислів’я і приказки при вивченні лексики німецької мови / Г.О. Яковіна // Іноземні мови. – 1999. – № 2. – С. 59-61.
Опубліковано
2015-07-03
Як цитувати
Казачінер, О. (2015). Підготовка вчителів до викладання другої іноземної мови з 5 класу в системі післядипломної педагогічної освіти. Наукові записки кафедри педагогіки, (32), 94-104. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3237