Вплив ідивідуального завдання на творчий розвиток студента та учня

  • Сергій Володимирович Єфремов Харківський національний технічний університету сільського господарства імені П. Василенка
Ключові слова: завдання, мислення, опанування, здійснення, контроль

Анотація

Стаття присвячена впливу  індивідуального завдання на творчий розвиток студента та учня. Встановлено, що  індивідуальне завдання впливає на мислення студента та учня, формує практичний досвід самостійного опанування знань, навичок під час здійснення самостійної роботи, дає можливість студентові та учню використовувати способи контролю своєї діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Сергій Володимирович Єфремов, Харківський національний технічний університету сільського господарства імені П. Василенка
Кандидат педагогічних наук, викладач

Посилання

1. Самостійна робота студентів – найважливіший засіб підвищення якості знань. За ред. акад. НАН України В.П. Шевченка, Донецьк. ТОВ „Юго-Восток”, ЛТД, 2003. – 406 с.

2. Самостійна робота студентів – пріоритетна форма сучасного навчання у ВНЗ. Збірник матеріалів науково – практичної конференції педагогічних та науковців Харківського бізнес коледжу (22 – 23 січня 2003 р). – Харків. Константа, 2003. – 128 с.

3. Научно – исследовательская работа студентов как составляющая часть подготовки специалистов. Москва, 1984. – 116 с.

4. Индивидуальная работа с учащимися по химии : Пособие для учителя. Из опыта работы учителей вечерней среднеобразовательной школы / Сост. Т.В Черемухина. – М.: Просвещение, 1984. – 127 с.

5. Беденко К.К. Индивидуальная работа с учащимися по математике в средних ПТУ . Методические рекомендации. – М.: Высшая школа, – 31 с.

6. Кирюшкин Д.М., Іванов Б.В. Методы по химии в вечернею школе. Пособие для учителей, М., „Просвещение”, 1977. – 144 с.

7. Лозова Г.В., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання : Навчальний посібник / Харк. держ. пед. ун-т. ім. Г.С. Сковороди. – 2-е вид., випр. і доп. – Харків: „ОВС”, 2002. – 400 с.
Опубліковано
2015-07-03
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Єфремов, С. (2015). Вплив ідивідуального завдання на творчий розвиток студента та учня. Наукові записки кафедри педагогіки, (32), 81-88. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3102