Передумови превалювання компетентнісного підходу в підготовці фахівців з маркетингу

  • Тарас Васильович Григорчук Кафедра Менеджменту шоу-бізнесу Київського Національного Університету Культури і Мистецтв
Ключові слова: фахівець з маркетингу, компетентнісний підхід, компетентнісна матрична модель служби маркетингу

Анотація

В статті розглянуто основні передумови, що спричинюють активне запровадження компетентнісного підходу до підготовки фахівців з маркетингу. Здійснено ретроспективний аналіз вимог до фахівця, запропоновано матричну модель служби маркетингу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тарас Васильович Григорчук, Кафедра Менеджменту шоу-бізнесу Київського Національного Університету Культури і Мистецтв
Доцент

Посилання

1. Ашеров А.Т. Маркетинг образовательных компьютерных услуг / А.Т. Ашеров, Е.В. Самойлова // Новий Колегіум. – 2008. – № 5. – С. 27–35.

2. Атаманчук Ю.М. Організаційно-педагогічні умови самостійної роботи майбутніх менеджерів підприємницької діяльності в інформаційному навчальному середовищі університету : автореф. дис... канд. наук: 13.00.04 / Черкаський нац. Ун-т ім. Б. Хмельницького. Черкаси 2009. – 20 с.

3. Колесніченко Л.А. Психологічні особливості саморегуляції у професійній діяльності менеджерів: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти АПН України. – К., 2004. – 20 с.

4. Van Doren D. Designing a New Special Topics Marketing Course / Dr. Doris Van Doren, Hope Bober Corrigan / Archive of Marketing Education. May, 2006. Electronic document. Access to the document: http://www.marketingpower.com/Community/ARC/gated/Documents/Teaching/AME/AME_Articles_2006_05_Doren_Corrigan.pdf

5. Tomkovick Ch. Ten Anchor Points for Teaching Principles of Marketing. /Chuck Tomkovick / Journal of Marketing Education, 2004, # 26 (2) 109-115.

6. Фролов Ю.В. Компетентностная модель как основа оценки качества подготовки специалистов / Ю.В. Фролов, Д.А. Махотин. // Высшее образование сегодня. № 8. 2004.

7. Професійні маркетингові стандарти: керівництво для працедавців / [Електронний ресурс]. – Режим доступу до пуб.: http:// www.cim.co.uk/standards.
Опубліковано
2015-07-03
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Григорчук, Т. (2015). Передумови превалювання компетентнісного підходу в підготовці фахівців з маркетингу. Наукові записки кафедри педагогіки, (32), 61-69. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3100