Ознаки педагогічної системи

  • Сергій Борисович Бєляев Завідувач кафедри педагогіки та психології Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: системний підхід, педагогічна система, ознаки педагогічної системи

Анотація

У  статті  розглядаються  ключові  ознаки  педагогічної  системи. Провідною  є  ідея  спільності  ознак педагогічної  системи  з  іншими системами, що можуть бути досліджені  у межах  системного підходу. Виділення  ключових  ознак педагогічної  системи  відкриває нові потенційні можливості  для  поліпшення  якості  її  результативності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Сергій Борисович Бєляев, Завідувач кафедри педагогіки та психології Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

1. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – 4-е изд. – М.: Школьная Пресса, 2004. – 512 с.

2. Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. / Авенир Иванович Уемов – М., «Мысль», 1978. – 272 с.

3. Освітні технології: Навчально-методичний посібник. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг . ред. О.М. Пєхоти. – К.: АСК, 2002.
Опубліковано
2015-07-03
Як цитувати
Бєляев, С. (2015). Ознаки педагогічної системи. Наукові записки кафедри педагогіки, (32), 26-36. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3096