Вища освіта осіб з особливими потребами як умова гуманізації українського суспільства

  • Марія Олександрівна Андреєва Кафедра соціальної педагогіки Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: соціальна компетентність, студенти з особливими потребами, інклюзія

Анотація

У  статті  визначається  необхідність  забезпечення  вищої  освіти особам з особливими потребами як запоруки гуманізації українського суспільства. Також аналізуються особливості студентства, як окремої соціальної групи і визначаються особливості студентів з інвалідністю. Пропонуються шляхи взаємодії студентів з особливими потребами  і студентів нормативного розвитку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Марія Олександрівна Андреєва, Кафедра соціальної педагогіки Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Викладач

Посилання

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – с. 9-27.

2. Закон України «Про вищу освіту» / Науково-практичний коментар/ За загальною редакцією Кремня В.Г. – Київ: Парламентське видавництво, 2002. – С. 177.

3. Закон України «Про освіту» / Верховна Рада України. – Київ : Голос України, 1996. – С. 7-11.

4. Бахтєєва Т. «В Україні зростає кількість дітей-інвалідів» : [інтерв’ю для газети УНІАН Здоров’я] / Т. Бахтєєва ; редактор Н. Максименко// Газета: УНІАН Здоров’я. – 2011. – № 46, 6 листопада. – Режим доступу до газети http://health.unian.net/ukr/detail/227115.

5. Бергер П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / П. Бергер, Т. Лукмaн. – М. : Медиум, 1995. – 323 с.

6. Бондар Т.В. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / Т.В. Бондар, О.Г. Карпенко, Д.М. Дикова-Фаворська. — К. : Укр. ін-т соц. досліджень, 2005. — 115 с.

7. Виготський Л.С. Основи дефектології / Л.С. Виготський. – Спб. : Лань, 2003. – 33-36 с.

8. Виховання моральних цінностей у студентів з обмеженими фізичними можливостями як педагогічна проблема / Хорошайло О.С. / Духовністьособистості: методологія, теорія і практика : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції «Духовний розвиток особистості: методологія, теорія і практика»: Зб. наук. праць. – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2005. – С. 186-193.

9. Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів: Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 48/96, прийнята на сорок восьмій сесії ГА ООН 20 грудня 1993 року. – К.: ВГСПО «НАІ України», 2003. – 40 с.

10. Into higher education 2002. The higher education guide for people with disabilities. – Great Britain: SKILL, 2002. –134 p.

11. Handbuch für tütoren. – Universität Karlsruhe, 2001. – 50 p.

12. Joseph R. Boyle Special Education law with Cases / Joseph R. Boyle, Mary Weishaar –United States of America: Allyn and Bacon, 2001. – Х, 240 p.

13. Opening doors; learning support in higher education / Edit. by Sheila Wolfendale and Jenny Corbett. – Cassell, 1996. – 180 p.
Опубліковано
2015-07-03
Як цитувати
Андреєва, М. (2015). Вища освіта осіб з особливими потребами як умова гуманізації українського суспільства. Наукові записки кафедри педагогіки, (32), 18-25. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3095