Інформаційно - педагогічні технології виховання вчителя

  • Лідія Сергіївна Нечепоренко Завідувач кафедри педагогіки факультету психології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, лауреат міжнародної премії з педагогіки
Ключові слова: інформаційні технології, онтопедагогіка, інвайронментальність, гармонічний розвиток особи, професійний успіх, приватний затишок

Анотація

У  статті  розглядається  проблема  сучасних  інформаційно-педагогічних  технологій  формування  вчителя  з  погляду  онто-інвайронментальних засад. Суть  їх полягає в тому, що всі конкретні питання  вивчаються на  основі  високого  теоретико-методологічного рівня сучасної науки, якою є онто-інвайронментальний підхід.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Лідія Сергіївна Нечепоренко, Завідувач кафедри педагогіки факультету психології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, лауреат міжнародної премії з педагогіки
Доктор педагогічних наук, професор

Посилання

1. Брайловский Н.С. Записки императорской Академии наук XVII ст. Интлит. Иссл. в 2-х ч. ч с прилож. – С.-Пет. – 1902.

2. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. – М.: Наука, 1989. – 261 с.

3. Гельвеций К.А. Истинньй смысл системи природи. – М.: Новая Москва, 1923, – 163 с.

3. Гельвеций К.А. О человеке, его умственных способностях и его воспитании. – М.: Соцзгиз, 1938. – 251 с.

5. Гончарова Т.И. Уроки истории – уроки жизни. В. кн.: Педагогический поиск. М.: Педагогика, 1987. – С. 271 - 301.

6. Гуляев 3., Гуляева Ф. Исцелить себя – просто! Изд-во «Орtimum», 2008. – 352 с., ил.

7. Добролюбов Н.А. Уроки, заданные жизнью. – М., 1987.

8. Нечепоренко Л.С. Педагогічна майстерність. Монографія. – Харків: ХНУ. 2009. – 270 с.
Опубліковано
2015-07-03
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Нечепоренко, Л. (2015). Інформаційно - педагогічні технології виховання вчителя. Наукові записки кафедри педагогіки, (32), 6-17. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3094