Особливості створення та застосування відеоматеріалів в навчальному процесі на філологічних факультетах

  • Сергій Васильович Шемендюк Старший лаборант лінгафонного кабінету філологічного факультету
  • Валерій Іванович Пліско Кафедра педагогіки, психології та методики фізичного виховання Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка
Ключові слова: відеоматеріали, навчальний відеофільм, аудіо-візуальні засоби навчання, мультимедійні технології, навчальні презентації

Анотація

Стаття присвячена аналізу застосування відеоматеріалів в навчальному процесі на філологічних факультетах, розглянуто особливості, послідовність створення і вимоги до навчального відеофільму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Сергій Васильович Шемендюк, Старший лаборант лінгафонного кабінету філологічного факультету
Аспірант кафедри педагогіки і методики викладання іноземних мов Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка
Валерій Іванович Пліско, Кафедра педагогіки, психології та методики фізичного виховання Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка
Доктор педагогічних наук, професор

Посилання

1. Брановский Ю.С., Шапошникова Т.Л. Информационные инновационные технологии в профессиональном образовании. Краснодар: Изд-во Куб ГТУ, 2001. – 415 с.

2. Гельмонт А.М. Кино на уроке: Кино как наглядное пособие и общая методика его применения. – М.: Изд. АПН РСФСР, 1961. – 102 с.

3. Дидактические основы применения экранно-звуковых средств в школе / Под. ред. Л.П. Прессмана. – М.: Педагогика, 1987. – 152 с.

4. Духовна М.М. Технічні засоби навчання. – К.: Вища школа, 1982. – 240 с.

5. Интернет в гуманитарном образовании / Под ред. Е.С. Полат. М.: ВЛАДОС, 2001. – 272 с.

6. Цатурова ИА. Компьютерные технологии в обучении иностранным языкам. М.: Высшая школа, 2004. – 95 с.
Опубліковано
2015-07-01
Як цитувати
Шемендюк, С., & Пліско, В. (2015). Особливості створення та застосування відеоматеріалів в навчальному процесі на філологічних факультетах. Наукові записки кафедри педагогіки, (33), 202-211. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3093