Позааудиторна робота внз як шлях самореалізації студентів

  • Інна Петрівна Репко Кафедра педагогіки і психології, проректор з науково-педагогічної роботи Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: позааудиторна робота, самореалізація студента, академічне середовище, особистість

Анотація

У статті розкриті найбільш близькі терміни, ключові моменти до феномену «самореалізація». Схарактеризовані особливості та визначені передумови успішної  самореалізації  студентів. Проаналізовано можливості позааудиторної роботи, як складової навчально-виховного процесу ВНЗ у вирішенні проблеми самореалізації студентів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Інна Петрівна Репко, Кафедра педагогіки і психології, проректор з науково-педагогічної роботи Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Кандидат педагогічних наук,  доцент, професор

Посилання

1. Березенцева А.И. Методологические основания процесса личностного саморазвития / А.И. Березенцева // Образование и семья: проблемы индивидуализации: Всероссийская научно-практическая конференция / Под общей редакцией И.А. Хоменко. – СПб: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцева, 2006. – С. 93-97.

2. Воронцова Ж.В. Особливості самореалізації студентів в умовах університетського середовища / Ж.В. Воронцова //Наукові записки кафедри педагогіки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2010. – Вип. ХХІІІ. – С.25-33.

3. Лосєва Н.М. Самореалізація особистості викладача вищого навчального закладу як загально педагогічна проблема: автореф. дис. На здобуття наук. ступеня док. пед. наук: спец. 13.00.04. / Н.М. Лосєва. – Донецьк, 2007. – 22 с.

4. Мазін В.М. Вплив зовнішніх факторів на розвиток культури самореалізації студента / В.М. Мазін // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. праць / редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя. – 2008. – Вип. 50. – С. 223-229.
Опубліковано
2015-07-01
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Репко, І. (2015). Позааудиторна робота внз як шлях самореалізації студентів. Наукові записки кафедри педагогіки, (33), 180-186. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3090